Gemeente Voorst oriënteert zich op nieuwbouwgebieden noordkant Twello

GEMEENTE VOORST.- De gemeente Voorst is op zoek naar woningbouwlocaties. Prognoses wijzen uit dat er een woningbehoefte/woningbouwopgave is van circa 250 extra woningen bovenop de huidige planvoorraad tot 2029. Wanneer er een dusdanig aantal woningen gerealiseerd dient te worden, wordt er ook gekeken naar grotere uitleggebieden. Bij de oriëntatie rondom Twello worden afwegingen gemaakt, er wordt gekeken naar ontsluitingsmogelijkheden maar ook bijvoorbeeld naar cultuurwaarden van de grond en omgeving.

De grootste woningbehoefte bestaat in de kern Twello. En de woningbouw in Twello loopt de laatste jaren voorspoedig. Het project De Schaker is bijvoorbeeld naar verwachting in 2022 volgebouwd. De gemeente Voorst voorziet nu al, dat er meer behoefte dan op inbreidingslocaties ingevuld kan worden en dus zijn ook de randen rondom Twello onderzocht. Wethouder Arjen Lagerweij: “We anticiperen op toekomstige behoeftes, prognoses wijzen uit dat Twello een groeigemeente is.”

De gemeente Voorst heeft de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) toegepast op een aantal grondgebieden aan de noordkant van Twello. Het betreft grond langs de Rijksstraatweg Twello-Deventer, tussen de Holthuizerstraat en de Dernhorstlaan alsmede een groot gebied ten zuiden van de Kruisvoorderweg.

De Wvg is ervoor bedoeld, dat grond niet kan worden vervreemd aan derden, speculeren wordt daarmee voorkomen. De mensen die grond verkopen, komen eerst bij de gemeente terecht. De gemeente Voorst heeft eerste recht van koop.

Het geeft de gemeente tijd om de haalbaarheidsstudies uit te voeren. De eerste Wvg is voor drie maanden, tot februari 2019. Dan is er voldoende wetenschap om aan de raad voor te stellen, de Wvg voor drie jaren vast te leggen.

“Door de Wet voorkeursrecht gemeente kunnen we goede plannen maken” aldus wethouder Arjen Lagerweij. “Daarbij is het goed te beseffen, dat niet alle gronden bouwlocaties gaan worden. Er vindt nu een verdiepingsslag plaats om te zien of bouwen mogelijk is. Een eerste analyse gaf aan, dat noord het meest kansrijk is. We hebben nu tijd verder te kijken.”

woensdag 9 januari

Deel dit bericht