Harry Kamphuis en Gerard Nieuwenhuis koninklijk onderscheiden tijdens eeuwfeest

Terwolde- Het was feitelijk een open deur dat burgemeester Penninx van de gemeente Voorst aanwezig was tijdens het eeuwfeest van de oudste sportvereniging van de gemeente. Groot was echter de verrassing toen hij na afloop van het feliciteren van club, sporters en vrijwilligers over ging naar een andere officiële plechtigheid, nl. het Uitreiken van de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau aan twee leden die zich in en rond de vereniging langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, zoals dat zo mooi in he protocol staat.

Harry Kamphuis

Harrry Kamphuis vervult al ruim 30 jaar diverse functies bij SV Terwolde (o.a. trainer, coach). De functie van algemeen secretaris vervult hij sinds 1992. Hij is al vele jaren vraagbaak binnen de club en op administratief gebied een duizendpoot. Hij heeft zich meer dan 20 jaar ingezet bij de afdeling voetbal, in verband met de organisatie van pupillen- en jeugdtoernooien en hij was in de jaren ‘90 tot 2014 als roostermaker betrokken bij de six-day toernooien. Midden jaren ‘90 werd de heer Kamphuis leider van het voetbaljeugdteam.

Ook was hij tientallen jaren aanjager, organisator, bestuurder en verbinder van de afdeling volleybal. Naast speler en aanvoerder van het eerste team was hij van 1979 – 1995 scheidsrechter. Bij toernooien hielp hij altijd mee in de voorbereiding en voerde hij de wedstrijdleiding. Regelmatig nam hij ook trainingen over. Ook was hij begin jaren ‘80-1992 secretaris van de afdeling volleybal. Namens het secretariaat vertegenwoordigde hij SV Terwolde bij gesprekken met gemeente, de Nevobo (voorheen volleybalbond IJsselstreek) en andere sportverenigingen. De heer Kamphuis verzorgde van 1993 tot 2013 het maandelijkse clubblad ‘de Treffer’ van SV Terwolde. Hij is lid van verdienste sinds 2007. Vanaf 2013 is hij scheidsrechter en sinds 2014 tevens assistent scheidsrechter bij de KNVB. Vanaf 2007 – 2010 was hij lid van de commissie die een Dorpsvisie voor het dorp Terwolde ontwikkelde. Daarnaast was hij van 1974 – 1984 hij penningmeester van Floralia Terwolde.

Gerard Nieuwenhuis

Gerard Nieuwenhuis vervult vanaf 1993 diverse functies bij SV Terwolde. Hij is het aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur vanuit de bouw- en beheercommissie. De afgelopen jaren zijn naast het jaarlijkse onderhoud van het sportcomplex, diverse klussen opgepakt door de heer Nieuwenhuis, zoals: de verbouwing van de kleedkamers, aanleg van een groot terras, vernieuwing van de wc-units, het verduurzamen van het sportcomplex en het opknappen van het speeltuintje. Naast zijn werkzaamheden op het totale sportcomplex heeft Gerard ook een rol gespeeld binnen de afdeling voetbal. Binnen het voetbalbestuur is hij jarenlang verantwoordelijk geweest voor de elftallencommissie. Daarnaast is hij clubscheidsrechter en grensrechter bij het eerste elftal geweest en zorgt hij voor de afvalverwerking bij de club.

Daarnaast is hij vanaf 2016 vrijwilliger bij Vereniging Dorpsbelangen Terwolde. In 2016 heeft hij zich ingezet om de jeu-de-boulesbaan in Terwolde mogelijk te maken.

Pers van harte welkom

woensdag 5 juni

Deel dit bericht