Herplaatsing evenementenladders gemeente Voorst

De dorpen van de gemeente Voorst hebben de evenementenladders weer terug. De borden, geplaatst langs de doorgaande wegen, kregen een flinke opknapbeurt. Frisse kleuren, vermelding van dé website voor toerisme in de gemeente Voorst en als nieuwe start; een hart onder de riem voor de lokale ondernemers. Waar straks evenementen zullen worden vermeld, is er nu een boodschap voor iedereen. Samen blijven zorgen voor leefbaarheid in de kernen van de gemeente Voorst.

Het was 24 juni 2019 dat de gemeenteraad van Voorst het besluit nam, de evenementenladders te revitaliseren. En dat naar aanleiding van een motie in juli 2018 welke kortweg inhield; verbeter de borden of ga ze verwijderen. De borden stonden er doelloos en verwaarloosd bij. Té duur om er evenementen op te plaatsen, werden ze gemeden en vervolgens aan het zicht onttrokken door begroeiing. En dat, terwijl er in de jaren 2007 – 2010 sprake was van gemiddeld 300 plaatsingen per jaar! Vanwege bezuinigingen daarna, werden de subsidies voor plaatsingen afgeschaft en dat trof juist de niet-commerciële organisaties in het hart. De borden bleven leeg …

Een gemeente welke er voorstander van is om lokale ondernemers te steunen, dient zelf het voorbeeld te geven. Naast het feit, dat er financieel ruimte is voor het beperken van de kosten voor gebruikers middels het opnieuw kunnen toekennen van subsidies, is lokaal gezocht naar een partner om de bebording te verzorgen. Het bedrijf Big Blow uit Twello bleek hiervoor een geschikte partij en eigenaar Michel van den Hengel is voortvarend te werk gegaan. Het ontwikkelen en verzorgen van grootschalige projecten is een van de specialismen binnen het bedrijf. Afgelopen vrijdag 27 maart kon de eigenaar dan ook vol trots melden, dat de missie was volbracht. Alle borden hebben weer een plek gevonden in de dorpen, klaar voor toekomstig gebruik.

Evenementen zullen er vooralsnog niet worden geplaatst, daarvoor is de huidige situatie nog te onzeker. Uiteraard hoopt de gemeente Voorst over enige tijd de eerste subsidieaanvragen te gaan ontvangen, want dat betekent dat het sociale leven weer z’n aanvang heeft. Wie vragen heeft over het plaatsen van evenementen, kan rechtstreeks contact opnemen met Michel van den Hengel, bereikbaar op nummer 06-30 10 86 92. Hij kan ook eventuele vragen beantwoorden omtrent de regels voor plaatsing.

donderdag 2 april

Deel dit bericht