Ingezonden: Van woord naar daad!

Het Voorster Nieuws, een goed en effectief middel voor informatie en communicatie. Het nummer van 29 november doorspittend liet ik 3 gerelateerde artikelen op mij inwerken. Ik besloot er een korte notitie over te schrijven om met anderen in de gemeente mijn conclusie te delen: “Duurzaamheid” ligt op veel lippen maar wordt vaak nog niet omgezet in daden. “Econoom Herman Wijffels sprak in Dorpskerk” (p. 5). Wijffels sprak over bevolkingsexplosie, roofbouw en klimaatsverandering. “We meten, en weten en zien intussen dat we ook ons eigen voortbestaan in gevaar brengen” (en niet alleen dat van dieren en planten die in ijltempo uitsterven). Hij vroeg zich af of het tij nog te keren is, en zijn conclusie was dat de knoppen snel om moeten “willen we ons voortbestaan als mens nog even veilig stellen”. Wat mij bij die bijeenkomst opviel was dat nauwelijks iemand van de meer dan 200 bezoekers op de fiets was gekomen; er stonden grote aantallen auto’s. Dat deed mij denken aan een recent artikel waarvoor Foodlog, een internet blad over voedsel en landbouw, aandacht vroeg. Het artikel beschreef het milieueffect van “de” Nederlander voor wat zijn voeding betreft. Tot mijn verbazing betrof onze grootste bijdrage aan de aantasting van het milieu via onze voeding niet de productie van ons voedsel, niet het aanslepen van voedsel vanuit de hele wereld, maar het met onze auto gaan winkelen voor de aanschaf van dat voedsel. “Nieuwe brengpunten voor grof huishoudelijk afval” (p. 9). Het College van onze Gemeente heeft het contract met Attero vervangen voor een ruim 100.000 euro goedkoper contract met Circulus-Berkel. In plaats van naar Wilp-Achterhoek moeten wij naar Vaassen, Apeldoorn, Deventer of Zutphen! Ik heb geschat, rekening houdend met de spreiding van de inwoners over de gemeente, dat ons dat per keer gemiddeld 10 km extra rijden kost. Wat de Gemeente bezuinigt betalen wij en “betaalt” daarnaast het milieu! Dat is vreemd gezien de ruimtelijke toekomstvisie van de Gemeente, die uitvoerig wordt beschreven in het rapport “Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid”. Aanstaande maandag 4 december is daarover het ronde-tafelgesprek (p. 14; Voorstwijzer). “Duurzaamheid” is daarin een veel gebruikt woord, zoals in “Een extra element dat wij aan die identiteit (van onze Gemeente!) willen toevoegen is duurzaamheid. Het gaat dan om de wens en de noodzaak om onze ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten toekomstbestendig te maken. Ook vandaar mijn verzuchting: “Duurzaamheid” ligt op veel lippen maar wordt vaak nog niet omgezet in daden. Henk Breman. Terwolde, 01-12-2017

woensdag 6 december

Deel dit bericht