Internet buitengebied

Beste Jos, geachte burgemeester,

Ik richt mij tot u. Hieronder is te lezen waarom.

Vlak voor ik in 2016 vanwege mijn gezondheid moest stoppen als raadslid diende ik mijn laatste motie in: ‘Het glas is halfvol’

Hierin werd het college opgeroepen alles in het werk te stellen om de beoogde aanleg van glasvezel in het buitengebied zo snel mogelijk tot stand te brengen.

De motie werd met overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen de VVD/L2000 stemde tegen. (Vrij onbegrijpelijk maar zij waren toen vrijwel overal tegen).

Waarom diende ik die motie in?

Dat zat zo: Er lag een prachtige kans, maar uit de houding van de wethouder bleek dat hij niet zo’n zin had om zich daarvoor in te zetten. Zelfs zijn eigen CDA stemde vervolgens voor de motie…

Want snel internet was en is een absolute levensbehoefte voor de ondernemers en bewoners van het buitengebied. Nu meer dan ooit.

We zijn vier jaar verder. De kabels liggen in de grond. De kastjes zitten in de meterkasten. Twee jaar later dan beoogd! Toen die aanleg uiteindelijk begon liet de wethouder zich samen met wat collega’s breed lachend fotograferen en o.a. op Twitter zetten. Voorst was als één van de laatsten in de regio aan de beurt.

U voelt al waar dit heengaat.

Eindelijk zouden we twee maanden geleden worden aangesloten. Dat werd even uitgesteld, een maand uitgesteld. En nu is er zelfs geen streefdatum meer. Wij staan machteloos en met lege schermen: Voor je werk beeldbellen tegelijkertijd met je vrouw: VERGEET HET MAAR.

Een goede vriendin stuurde begin mei over deze problematiek een bericht naar de gemeente. Ze kreeg niet eens antwoord. Toen ze aandrong kreeg ze van u wel direct bericht en daarna van de verantwoordelijk ambtenaar.

Hij schreef een lange ambtelijke mail. In het kort:

Hij stelde doodleuk dat toegang tot internet geen nutsvoorziening is en dat de rol van de gemeente derhalve zeer beperkt is. Zaak van u en de ondernemer. Bedankt en tot ziens.

Er zijn diverse oud-Nederlandse-ver-voor-het-internet-classificaties voor die houding:

- Kluitje in het riet

- Kastje naar de muur

- Kop in het zand

- In de steek laten

Want hij, u en ik weten dondersgoed hoe belangrijk dit is én dat de betrokken gemeenten veel druk kunnen uitoefenen. Vaak met resultaat. Deze tijden vragen om dat resultaat.

Ik kan echter maar één conclusie trekken: De wethouder heeft er nog steeds geen zin in, tenzij er een leuk fotomoment is natuurlijk. Nou, bij deze en hij staat er slecht op.

Daarom wend ik mij tot u.

Ik kan u enkele oud-Nederlandse aansporingen aanraden voor uw wethouder en zijn ambtenaren, in het belang van onze gemeente:

- Doe waar je voor aangenomen bent (de motie)

- Als de sodemieter aan de slag

- Leg het vuur aan de schenen

- Laat je niet kennen

- Ga voorop in de strijd

Is dat teveel gevraagd, nee toch?

Ik hoop dat u wel tot ze doordringt.

Frank Willem Hogervorst

woensdag 27 mei

Deel dit bericht