Jaarvergadering van de Zonnebloem afd. Wilp-Voorst

WILP/VOORST- Op 31 januari 2024 werd de gebruikelijke jaarvergadering van de Zonnebloem afdeling Wilp-Voorst gehouden. Na de standaardvergadering werd na de pauze de jaarvergadering geopend.

Zoals het gebruikelijk werden zowel het financiële als secretarieel jaarverslag doorgenomen. Het financieel verslag zag er goed uit en de vergadering gaf de penningmeester dan ook decharge.

Het secretarieel verslag werd voorgelezen. Gelukkig konden er in het afgelopen jaar weer volop activiteiten plaatsvinden. De gasten hebben weer volop genoten. Er zijn afgelopen jaar veel gasten bijgekomen, mede door de inzet van het team bezoekwerk.

Tijdens de vergadering kwamen de aftredende leden van het bestuur aan de orde. De secretaris is dit jaar aftredend. Gelukkig stelt zij zich herkiesbaar. Zij wordt door de vergadering herkozen.

De Zonnebloem is op zoek naar bestuursleden. De vacatures die open staan zijn: voorzitter en bestuurslid activiteiten.

Het agendapunt Jubilarissen kwam snel in zicht. Er waren vijf jubilarissen waarvan een zelfs 25 jaar!

De jubilarissen waren :

Henk en Toos Pasman, beiden 10 jaar vrijwilliger, evenals Elly Bosman en Herman Hurenkamp.

Toos Oosterwegel werd in het zonnetje gezet omdat ze zelfs 25 jaar vrijwilliger is.

De voorzitter had voor iedereen een persoonlijk woord. De jubilerende vrijwilligers kregen een speldje, oorkonde en natuurlijk een mooie bos bloemen. Ze werden nogmaals extra bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren.

Na een applaus van de overige vrijwilligers kwam de rondvraag nog en daarna kon de voorzitter de vergadering sluiten en werd er nog een drankje genomen op de jubilarissen.

Natuurlijk bedankt het bestuur ook alle andere vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar.

woensdag 7 februari 2024

Deel dit bericht