Journalistieke prijs De Bronzen Greep voor Monica van der Hall

Voorst- Het artikel ‘Te lichte kalveren doodgespoten’ dat Monica van der Hall vorig jaar schreef voor de regionale vakbladen van Agrio naar aanleiding van misstanden op verzamelcentra, is journalistiek onderscheiden met de Bronzen Greep. De Bronzen Greep is de journalistieke prijs voor talent op het vakgebied van landbouw en wordt jaarlijks uitgereikt op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten. De moed om over dit onderwerp een artikel te publiceren vond de jury ‘dapper’.

Aanleiding
De sterke groei van de melkveestapel zorgde er vorig jaar voor dat er teveel kalveren werden aangeboden op veemarkten en andere verzamelcentra. Te lichte dieren die overbleven werden doodgespoten, omdat de handelaren, verzamelcentra en de melkveesector zelf niet zo snel tot een oplossing wisten te komen. Van der Hall kwam het onderwerp op het spoor binnen het redactionele project Jaar van het Kalf, dat er juist op gericht was om middels artikelen en video’s meer aandacht en kennis te genereren voor de opfok van kalveren.

Discussie en bedreigingen
Het risico dat met deze publicatie het imago van de melkveesector beschadigd kon raken, leidde zowel binnen de redactie als daarbuiten tot discussies en helaas tot doodsbedreigingen, wanneer de redactie tot publicatie zou overgaan. Het was dan ook ‘een publicatie met impact’ volgens juryvoorzitter Bert Westenbrink waar ‘goed journalistiek denkwerk’ aan vooraf is gegaan. De voorzitter verwees daarmee ook naar het effect van het artikel. Het leidde tot vragen in de Tweede Kamer, zorgde voor transparantere uitvalcijfers en droeg bij aan het maken van afspraken tussen LTO en de Van Drie-groep.

Monica trok zich als kind al het lot van dieren en met name koeien aan. Tijdens de MKZ crisis in 2001 vroeg ze zich af waarom alle dieren gedood moesten worden. Ze bezocht in die tijd het voortgezet onderwijs en schreef er een opstel over. Aan haar vader vroeg ze: “Waarom moeten al die gezonde dieren dood”? Het antwoord van haar vader, dat het eigenlijk een economische reden was (Voor de export is het economisch van groot belang dat Nederland MKZ-vrij is), beviel haar niet. Het advies van haar vader was: “Als je dat wilt veranderen moet je naar Wageningen studeren en dan kun je minister van Landbouw worden.” Dat deed ze: Ze ging Dierengezondheid studeren.

De Boerderij
In 2011 werd de Boerinnenkalender geïntroduceerd in Nederland, daar werd ze voor opgegeven. Dat was een leuke ervaring en zo kwam ze in contact met de redactie van De Boerderij. Ze schreef artikelen en ze vonden haar een geboren journalist. Zelf wilde ze echter de organiserende kant op en ze vertrok voor een half jaar naar Amerika. Al reizend door 11 staten schreef ze dagelijks een blog voor De Boerderij. Na terugkomst mocht ze blijven als redacteur, maar moest wegens bezuiniging toch vertrekken.
Na een tijdelijke baan bij CRV (Coöperatieve rundveeverbetering) zag ze dat men bij Agrio een redacteur zocht. Na een jaar vond ze alleen schrijven te weinig tot het project ‘Jaar van het kalf’ werd gestart. Een tiental kalveren werd een jaar lang gevolgd. Onderzoeksartikelen en veel nieuwe verhalen waren het gevolg. Zo kwam ze ook het doodspuiten van kalveren op het spoor. Dat was iets dat volgens haar geen enkele boer wil. Na veel onderzoek, overleg en discussie werd het artikel uiteindelijk geplaatst. Het effect was uiteindelijk dat er vragen in de Kamer werden gesteld.

MSD Animal Health
In die tijd werd ze benaderd door MSD Animal Health (Ontwikkeling, onderzoek en productie van geneesmiddelen voor mens en dier) om te komen werken als Marketing Manager Rundvee. Een fantastische baan volgens haar.
“Bij marketing maak je het meer af en werk je ergens naar toe. Ik maak brochures, films, verzorg voorlichting - ook ter plekke op bedrijven- en adviseer over het gezond houden van rundvee en werk samen met dierenartsen. Geweldig om te doen, want iedere boer houdt van gezond vee,“ volgens Monica.

woensdag 12 juli

Deel dit bericht