Koninklijke Onderscheiding voor de heer M.J. Verheul

Klarenbeek- Op zaterdag 27 maart 2021 kreeg de heer M.J. Verheul uit Klarenbeek een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Jos Penninx. De uitreiking aan de blij verraste Verheul, vond plaats op zijn huisadres aan de voordeur, waar zijn vrouw de onderscheiding kreeg overhandigd om die bij haar man op te spelden.

Miek Verheul kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim 20 jaar is de heer Verheul voorzitter van de Werkgroep Caritas Klarenbeek (voorheen de Parochiële Caritas Instelling Klarenbeek). Dit gremium ondersteunt mensen met een sociaal of financieel probleem zonder onderscheid naar religieuze achtergrond. Hij verzorgt onder meer de samenwerking met de lokale R.K. parochie en de protestantse gemeente.

Daarnaast was hij 26 jaar vrijwilliger bij de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Klarenbeek. Hij was onder andere secretaris van de parochieraad en vertegenwoordigde de parochie bij de decanale commissie over de fusie van parochies. Ook was hij lid van het Armenbestuur, de voorloper van de Parochiële Caritas Instelling. Hij maakte zich in het bijzonder sterk tegen de voorgenomen sluiting van de parochie. Toen de sluiting van de kerk door het bisdom onontkoombaar was, zette hij zich in voor het behoud van het kerkgebouw.

Vanaf 2013 is Verheul vrijwilliger bij, mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw ‘Het Boshuis’ te Klarenbeek. Hij hielp bij het ontwikkelen van een enquête over de toekomst van het gebouw waardoor in 2015 de stichting werd geformaliseerd en het kerkgebouw kon worden aangekocht. Sindsdien is hij tevens lid en aanjager van de evenementencommissie.

Ruim 18 jaar is de heer Verheul vrijwilliger bij de omnisportvereniging SC Klarenbeek. Hij is lid van de commissie Fair Play van de afdeling voetbal. Dit gremium adviseert het bestuur op het terrein van ongewenst gedrag en bevordert sportiviteit. In deze hoedanigheid beoordeelt hij de maatregelen tegen spelers die rechtstreeks een rode kaart hebben gekregen. Op deze manier draagt hij bij aan een gezond en sportief klimaat op de vereniging. Sinds 2013 is hij tevens secretaris van de afdeling biljart. Ten slotte verzorgt hij hand- en spandiensten.

Miek Verheul was ook vrijwilliger bij de basisschool ‘De Kopermolen’. Hij was actief als vrijwillig leerkracht en gaf twee ochtenden per week Engels aan de leerlingen van de bovenbouw. Ook begeleidde hij individuele leerlingen bij de vakken rekenen en begrijpend lezen.

In verband met de coronamaatregelen geen uitreiking in een groot gezelschap. Familie en vrienden hadden in samenwerking met de kinderen filmpjes en kaarten aangeleverd, die hij na afloop bij de koffie met gebak kreeg aangeboden.

woensdag 31 maart 2021

Deel dit bericht