Koninklijke onderscheiding voor Wim Lenssen

Voorst- Burgemeester Jos Penninx kwam donderdagavond als vertegenwoordiger van de gemeente Voorst naar de vrijwilligersavond van de Stichting Kermis en Oranjefeest Voorst (KOV) aan de vooravond van het driedaagse Volksfeest. Penninx: “Fijn dat ik hier vanavond een korte toespraak mag houden bij uw jaarlijks terugkerend evenement vooral voor vrijwilligers en sponsoren. Misschien goed om wat breder te kijken naar het grote belang van kermis en oranjefeesten en daarmee de KOV, even kijken naar de bredere zin van het leven en de doelen achter activiteiten. Zelf denk ik ieder jaar na over thema om mensen te inspireren en voor 2017 is dat: ‘Iedereen kan meedoen met vertrouwen in elkaar.” Iedereen kan meedoen, mag meedoen en doet ook mee aan onze samenleving in Voorst en omgeving. Ik ben heel positief vooral over u hier in deze tent vanavond bij deze vrijwilligersavond. U bent hier samen omdat u zich betrokken voelt bij de gemeente Voorst, omdat u er woont, werkt of maatschappelijk actief bent en zeker als vrijwilligers bij Kermis en Oranjefeest Voorst. Voor muziek, vogelschieten, dorpsplein of gewoon gezellig praten met een drankje. Vrijwilligers zijn onmisbaar ook bij KOV. Proficiat! Ik ben trots op jullie allen!”

Hij roemde de vrijwilligers van KOV en kondigde aan daarom een verrassing te hebben meegebracht.

“Gelukkig zijn er in de gemeente Voorst nog veel vrijwilligers jong en oud, man en vrouw, op velerlei niveau en bij vele organisaties, daar mogen we samen erg trots op zijn.
Die vrijwilligers moeten we wel zien te houden. En zoals u weet. Goed voorbeeld doet volgen!
Vandaag ben ik extra trots omdat ik hier in dorp Voorst iemand in het zonnetje mag zetten die zich persoonlijk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap van Voorst en wijde omgeving. Ik wil het met u hebben over een heel bijzondere vrijwilliger uit het dorp:
De heer W.E.M. Lenssen, bij u allen beter bekend als Wim Lenssen.
Uit naam van uw vrouw Hermien en een oud- bestuurslid heeft u de bijnaam ‘ongeduldige Wim’. U heeft zelfs regelmatig over een onderscheiding gesproken…
Uw lijfspreuk ‘Het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht. Kump wel weer goed’, is vanavond zeker van toepassing!” Vervolgens begon Penninx aan de waslijst van activiteiten van de decorandus:

“U bent ruim 40 jaar bestuurslid van Kermis en Oranjefeest Voorst (KOV). De KOV verzorgt jaarlijks het driedaagse Volksfeest in Voorst, Koningsdag voor de schoolgaande jeugd en niet te vergeten de kransleggingen op 4 mei.
Naast uw werkzaamheden als bestuurslid/penningmeester heeft u ook altijd de Kermiscommissie geleid om afspraken te maken, in het verleden met elke afzonderlijke kermisattractie en later met de pachter van de totale kermis. Namens de Technische Terrein Commissie helpt u om de KOV-activiteiten op te bouwen en nadien weer op te ruimen. Denk hierbij aan het aanleggen van de waterinstallatie, elektrische installaties en het aansluiten van de toiletwagens op de riolering.
U bent niet alleen actief of actief geweest voor de KOV, ook zet u zich in voor de jaarlijkse kransleggingen op 4 mei bij het Herdenkingsmonument in Voorst, het Nederlands oorlogsgraf van uw broer op de begraafplaats in Bussloo en de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats Voorst en de Stille Tocht in Twello.
Tijdens het jubileumjaar Voorst 1100 (1993) was u lid van de opbouwploeg. Overal waar (elektra)techniek aan te pas kwam werd u ingezet. Het hele dorp werd versierd. Elke straat had zijn eigen versiering dat allemaal nagekeken en onderhouden moest worden, een heel jaar lang. Bij alle grote feesten in dat jaar was u betrokken.
Toen Voorstenaar Stefan Groothuis de Wereldtitel Sprint en later Olympisch Goud won, was dat aanleiding tot een grootse huldiging in een tent en om het Dorpshuis. U stond ook bij deze twee huldigingen belangeloos klaar om Voorst prachtig op de kaart te zetten en geweldige feesten voor het dorp mogelijk te maken. Dank hiervoor is echt op zijn plaats.
En: De Restauratie Kerk Voorst organiseert jaarlijks een kerstmarkt. De materialen, zoals dranghekken, elektrische materialen, containers voor afval, enz. worden beschikbaar gesteld door de KOV. Ook hierbij helpt u.
Daarnaast bent u ruim 20 jaar als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Voorst; eerst als leider van jeugdteams, later als lid van de onderhoudsploeg. Ook bent u het aanspreekpunt voor het oplossen van problemen met het onderhoud van de velden, het clubgebouw, de installaties e.d.
Kortom: u bent één van die vrijwilligers die zich altijd met hart en ziel geheel belangeloos met raad en daad inzet bij verschillende functies ook al was dat de laatste tijd met uw gezondheid en die van uw naaste zeker niet altijd makkelijk”, aldus de burgemeester.

Penninx vervolgde: “U kunt met dit alles zeker worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Ik ben blij u te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning U, meneer Lenssen, voor uw bijzondere inzet heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”
De zeer verraste Wim Lenssen nam de onderscheiding gelukkig in ontvangst en behoort nu tot de gedecoreerden in Voorst.

Tot slot wenste de burgemeester iedereen nog een prettige avond en riep de aanwezigen op om uit te kijken naar andere mensen die mogelijk in het zonnetje gezet kunnen worden door een Koninklijke onderscheiding.

woensdag 14 juni, foto door John Eekhuis

Deel dit bericht