Koren zingen in Terwolde het dak van de kerk

Terwolde- Tijdens de zangavond in de Terwoldse Cosmas en Damianus kerk waren de leden van de deelnemende koren zo enthousiast dat bijkans het dak van de kerk geblazen werd.

De avond, georganiseerd door de plaatselijke gemengde zangvereniging Eendracht werd een eclatant succes, waarbij het jammer was dat door de massale deelname van koorleden er eigenlijk maar een beperkte ruimte over bleef voor het (niet zo op klank zijnde) belangstellende publiek. Dat niets af aan het plezier van alle deelnemers. De deelnemende koren, t.w. Eendracht uit Terwolde, gemengde zangvereniging Voorst uit, inderdaad Voorst, de Heeren van Salland uit Raalte en gemengd koor Novum Canticum uit Apeldoorn maakten er een feestje van. Hoewel alle koren niet enkel populaire nummers, maar zeker ook een aantal moeilijke klassieke nummers op hun repertoire hadden staan bleken zij ook alle stevige passages probleemloos en schijnbaar moeiteloos te vertolken. Hans Mol, dirigent van zowel Eendracht als van de Heeren van Salland heeft in de loop der tijd zijn koren weten op te werken tot een hoog niveau. Dat kan trouwens ook gezegd worden van Wim Riefel van Zangkoor Voorst en zeker ook van Ineke van Jaarsveld-Kevelam die Novum Canticum niet alleen in korte tijd vele klassen beter wist te maken, maar bij dat koor ook een passende, maar ingewikkelde choreografie wist in te slijten.

Dat deze uitvoering van vier totaal verschillende koren, allen opterend op een hoog niveau, aanstekelijk werkte op alle aanwezigen bleek wel uit het gegeven dat nogal wat koorleden, die tijdens optredens van een collega koor tijdelijk het publiek vormden, zich niet of nauwelijks konden bedwingen om (vaak zonder geluid) met de verschillende nummers mee te zingen. Het totaalplaatje was dan ook prachtig. De leden van de diverse groepen leken wel in één uniform te zijn gekleed, waarbij ieder koor haar eigen accenten aan de kleding had toegevoegd. Die uniformiteit, geplaatst tegen de achtergrond van de schilderachtige eeuwenoude kerk straalde bepaald iets magisch uit, wat bovendien in de klankkleur van de optredens werd versterkt…

woensdag 1 november

Deel dit bericht