Laatste kans actie Voedselbank

Twello- De afgelopen maanden is er in de Dorpskerk Twello actie geweest voor de Voedselbank. De Voedselbank in Deventer maakt pakketten voor ongeveer 270 adressen, ruim 500 mensen, waaronder veel gezinnen met kinderen. Ook mensen uit gemeente Voorst. Het pakket is een noodzakelijke aanvulling op hun eigen inkopen, waarvoor ze nauwelijks geld hebben. De voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Het oorspronkelijke plan was om een winkelwagentje in gebouw Irene te zetten. Maar toen kwam het Coronavirus. De toeloop naar de kerk stagneerde en zo ook de donatie. Daarom is de kar nu in het Stiltecentrum gezet, deze is elke dag open. Ook andere dorpsbewoners konden zo meedoen met de actie. Velen hebben in de Coronatijd hun huis opgeruimd, ook winkeliers. Zo zijn er talloze tassen ingeleverd met hetzelfde soort producten. Bijvoorbeeld chocola van de Wereldwinkel. Maar ook veel verzorgingsproducten. Er zijn drie autoladingen naar de Voedselbank gebracht. Er is ook geld binnen gekomen. Totaal ongeveer 1300 euro, waarvan 500 euro van de Diaconie van de Dorpskerk. Dit is buiten de giften die rechtstreeks naar de Voedselbank zijn overgemaakt. De Voedselbank Deventer bedankt u voor de ondersteuning:

“U kunt ervan verzekerd zijn dat uw donatie goed wordt benut. Juist in deze bijzondere en zorgelijke tijd, waarin het veel aandacht en inzet vergt om het werk van de voedselbank te kunnen blijven voortzetten. Wij ervaren brede steun vanuit de samenleving. Uw bijdrage is daar een treffend voorbeeld van”. “Wij gaan ‘gewoon’ door met ons werk; daarbij de richtlijnen van RIVM in acht nemend. Uw aanzienlijke bijdrage is daartoe een waardevolle stimulans.” Tot 15 juli kunt u nog uw bijdrage in de kar deponeren. (Het stiltecentrum is elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur). Daarna stopt deze actie. Volgend seizoen wordt er vast weer een actie opgezet.

U kunt het werk van de voedselbank ondersteunen door een bijdrage over te maken op de rekening van de Voedselbank. Kijk dan op www.voedselbankdeventer.nl.

Namens de klanten van de Voedselbank bedankt.

Diaconie PKN Twello.

woensdag 8 juli

Deel dit bericht