Wethouder Arjen Lagerweij: “Via een andere weg toch hetzelfde doel bereiken”

De dringende woningbehoefte in de gemeente Voorst sluit naadloos aan bij die van Nederland. Om tegemoet te komen aan woonwensen is er al langere tijd een ontwikkeling gaande op 4 inbreidingslocaties. In totaal gaat het om de bouw van 56 woningen waarvan 16 huurwoningen. De woningen voor verhuur zouden in het oorspronkelijke plan ook gaan voorzien in huisvesting voor jongeren tot 23 jaar. Maar dat was 2018 waarbij thans is komen vast te staan, dat goedkopere huurwoningen niet zijn te bouwen.

Door Jos Bosch

De gemeenteraad is het maandagavond 12 juli jl. unaniem eens. De bouwplannen zijn mooi, er wordt goed gekeken naar groenvoorzieningen maar er zijn nog kritische vragen rondom verkeersveiligheid. Het gehele plan echter krijgt qua liggen en bouw goedkeuring, maar kritische vragen zijn er vanwege de huurprijzen. In 2018 is er een motie aangenomen, waarbij en beperkt aantal woningen voor jongeren tot 23 jaar beschikbaar zou komen. PvdA-Groen Links en CDA dienden een motie in, om toch de beoogde huisvesting voor jongeren te realiseren.

De woningbouw gaat plaatsvinden aan de Troelstralaan (voormalige locatie De Oase), Abraham Kuyperstraat (voormalige locatie De Kruimelkring), Frans Halsstraat (locatie Kajak en TAV) en Koningin Julianastraat (weiland tegenover Medisch Centrum Twello). Wie overigens meer informatie over het plan wil lezen en zien, kan terecht op de website www.4erventwello.nl. Er ligt een goede ontwikkelingsvisie die gaat over het behoud van groen door onder meer bestaande bomen, aanvulling met hagen, struiken en een boomgaard. Qua bebouwing een aanpassing op de bestaande bouw en er wordt gekeken of de woonstructuur van een erf mogelijk is op twee locaties.

De indieners van de motie houden vast aan hetgeen in 2018 expliciet is gesteld. Een beperkt aantal woningen tot de kwaliteitsgrens voor jongeren tot 23 jaar. De motie wordt gesteund door de heer Jansen van Lijst Arend. “Er wordt te weinig aandacht besteed aan lagere inkomens” en “de hoogste druk ligt bij mensen die een gezin willen stichten en niet kunnen kopen” aldus Jansen. Hij meent dat de Voorsternaar bij toewijzing van een woning moet rekenen op een wachttijd van vier jaren.

Wethouder Arjen Lagerweij onderstreept het belang van woonruimte voor alle doelgroepen, waaronder ook de jongeren. “Maar we zijn inmiddels een paar jaren verder” en de wethouder legt uit, dat er is gesproken en onderhandeld met de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en bouw. “Het is moeilijk om in die categorie te bouwen” vervolgt Lagerweij. “We hebben niet alleen te maken met bouwkosten maar ook met het puntensysteem” en deze zou juist tegenwerking kunnen geven bij het uitvouwen van de oorspronkelijke plannen. Wel ziet hij mogelijkheden in de al bestaande bouw, waarbij expliciet de Kon. Julianastraat wordt genoemd.

Maar wat is er dan wél mogelijk? Er is overleg geweest met IJsseldal Wonen over hoe er toch woonruimte voor jongeren kan worden gecreëerd. Deels lijkt het te kunnen worden opgelost in de bestaande woningbouw. Verder wordt gekeken of er toch fatsoenlijke woningen kunnen worden gebouwd, waarbij huurkortingen kunnen worden toegepast. “Onder de klasse maar toch gebruik maken van de voordelen”. In Jip & Janneke taal; wil je heel goedkoop en/of voor jongeren bouwen, dan krijg je woningen die klein zijn en voor een beperkte groep. Door toch groter en duurder te bouwen, is dit geschikt voor een grotere groep en kunnen jongeren financieel tegemoet worden gekomen om toch te kunnen gaan wonen.

“Dus via een andere weg toch hetzelfde bereiken. Daarin slagen we beter dan wanneer we ons aan de aanvankelijke boodschap houden. Met het aannemen van deze motie spannen we het paard achter de wagen en lopen we aan het doel voorbij” aldus de wethouder. De indieners van de motie lijken te zijn overtuigd en geven de wethouder een soort voordeel van de twijfel. De motie wordt ingetrokken. Bertine Grevinga van PvdA-GroenLinks: “We hebben een punt willen maken en dat is gedaan.” De raad is vervolgens unaniem akkoord gegaan met het huidige bestemmingsplan van de 4 erven.

woensdag 14 juli 2021

Deel dit bericht