Leerzame dag Houtzagerij Wilpsche Dijk

Twello- De Open Monumentendag die afgelopen zaterdag plaats vond, was voor menigeen een mooie aanleiding om een kijkje te nemen achter de schermen van Houtzagerij Wilpsche Dijk.

De Houtzagerij vertelt, laat zien en laat ervaren hoe de vrijwilligers een stuk historie levendig houden. Op het terrein vindt er momenteel, met behulp van Provinciale subsidies en eigen inbreng, een grootscheepse renovatie plaats. Hier krijgen de zagerij, klompenmakerij en ateliers een ‘vernieuwd’ onderdak.

Met het betreden van het zandpad, welke toegang geeft naar de zagerij, waant men zich al direct in de oude tijd. En dat is precies wat de Open Monumentendag inhoudt, terug naar vroeger tijden. Het geluid van van de buiten opgestelde stoommachine, een echte aandachttrekker, draagt daar zeker aan bij. Het is dan ook een en al nostalgie wat de bezoekers voor geschoteld krijgen.

Het ‘oude’ ambacht zoals dat hier in stand wordt gehouden trok tijdens de Open Monumentendag veel publieke belangstelling. Om alles coronaproof te laten verlopen konden fietsers en automobilisten gebruik maken van de voormalige Intratuin parkeerplaats. Hoewel de renovatie nog in volle gang is was er toch voor gezorgd dat een ieder op veilige wijze zich een beeld kon vormen. Alles was dan ook in werking, de klompenmakerij en de afdeling waar (enorme) tafels worden geproduceerd werden dan ook door het geïnteresseerde publiek nauwlettend gevolgd. De vragenstellers konden rekenen op vakkundige uitleg.

Rijke historie
Afbraak materialen worden in 1916 verscheept naar Deventer en hiermee wordt aan de voet van de dijk in Wilp de Stoomhoutzagerij gebouwd. En dit op een plek die nu, meer dan 100 jaar later, aan een nieuw hoofdstuk is begonnen.

In de afgelopen eeuw hebben er tal van verandering en plaats gevonden. Zo ging men op een gegeven moment over van stoom naar elektriciteit.

Het 25 jarig jubileum in de oorlogsjaren (1941) plaats, onder dwang van de bezetter moesten de werkzaamheden voortgezet worden.

Een hevige brand in 1964 verwoestte een groot deel van de zagerij, vanaf dat moment ging het helaas bergafwaarts met het bedrijf. Dit had als gevolg dat in 1984 de machines werden stopgezet en het personeel naar huis werd gestuurd.

In 2015 wordt de Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk opgericht met als doel de zagerij te behouden, dit met behulp van subsidies en vrijwilligers.

woensdag 16 september

Deel dit bericht