Lezing werkgroep Bezinning en Inspiratie

Twello- “Omarm de verschillen en durf jezelf te zijn.” Door Samira Ahale. Datum dinsdag 29 maart a.s. in de bibliotheek van Twello, Marktplein 11. Entree: 8,- euro. Zie: https://bezinningeninspiratietwello.nl/

Het meest gebruikte woord in onze woordenschat is het woord ‘ik’. We ervaren een ik in een ontzettend grote wereld. We groeien op met het idee een lichaam te zijn in een wereld van lichamen. We leren dat we verschillend zijn, op allerlei vlakken. We voelen ons, bewust en onbewust, dader en slachtoffer en deze twee wisselen elkaar af. Het leven is een aaneenschakeling van vreugde en verdriet, het wordt gekenmerkt door tijdelijkheid. In deze veranderlijke wereld en in onze eigen innerlijke wereld is verandering een constante. Hoe vind je stabiliteit, zekerheid en vertrouwen in deze wankele toestand? In deze interactieve bijeenkomst ervaar je op een speelse en liefdevolle wijze wie je werkelijk bent. Je ontdekt de sleutel tot een waarachtige gelukzaligheid. Opgave of meer info dit mailadres: bi.twello@gmail.com

woensdag 16 maart 2022

Deel dit bericht