Mag de overheid haar burgers misleiden ?

Twello- We kennen allemaal het dossier Lelystad Airport waar de overheid alle middelen gebruikt om haar doel te bereiken. Na uitgebreid onderzoek van burgers blijkt dat de Milieu Effect Rapportage (MER) ondeugdelijk is omdat er gegoocheld wordt met getallen, geluidsbelasting en vliegroutes. Opmerkingen van betrokken burgers hierover zijn lange tijd onterecht terzijde gelegd.

Ook in de Gemeente Voorst vindt dergelijk gedrag plaats. Hier hebben wij het niet over luchthaven Teuge, maar over het rapport “Een verkeersveilig en leefbaar Twello” geschreven door Royal HaskoningDHV in opdracht van de Gemeente Voorst. Dit rapport brengt de verkeersonveiligheid van Twello in beeld. De conclusie is dat het toevoegen van extra asfalt en een tunnel door en langs het Landgoed ‘t Hartelaar de oplossing is voor alle verkeersproblemen in Twello.

MAAR … deze conclusie trekt men op basis van rapportages waarin een aantal belangrijke aspecten ontbreken. Hier worden we dus misleid!

We noemen een aantal voorbeelden. Dit om een completer beeld te geven van de consequenties van de aanleg van een westelijke randweg.

- In de bij het rapport horende MER blijkt dat het aanleggen van de westelijke randweg het aantal verkeersbewegingen in heel Twello laat toenemen met 11% tot 70.000 bewegingen per etmaal. Deze cijfers zijn echter niet terug te vinden in het opgestelde rapport. De wethouder en ambtenaren gaven naar aanleiding van een vraag aan dat de toename van verkeer slechts met 5% ofwel 1.500 tot 2.000 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Dit klopt dus niet met de cijfers die de MER aangeeft en waarom wil de wethouder meer verkeer in Twello;

- In het rapport wordt onvoldoende aandacht besteed aan de negatieve effecten voor de bewoners van o.a. de Rijksstraatweg met 800 extra bewegingen en de Oud Wezeveldseweg met 1000 extra bewegingen. Schoolgaande kinderen naar Apeldoorn krijgen bij de rotonde op de Rijksstraatweg te maken met 1.800 extra motorrijtuigen! ;

- De Zuiderlaan, waar nota bene wekelijks honderden kinderen moeten oversteken naar het sportcomplex dat buiten het dorp ligt aldaar krijgt te maken met 2800 extra bewegingen;

- Sterk onderbelicht blijft de invloed op de natuur op landgoed ’t Hartelaar en de leefomgeving aan de westzijde van Twello.

Wij hebben het gebruikte, uit 2009 stammende, verkeersmodel laten beoordelen door verkeersdeskundigen. Uit de analyse blijkt dat het model totaal niet aansluit bij de huidige ontwikkelingen in Twello. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe woonwijk in Twello Oost, de verplaatsing van scholen naar andere delen van het dorp en de stagnatie van de uitbreiding van het industrieterrein Engelenburg. Ook blijkt het verkeer binnen Twello drukker te worden, hetgeen te wijten is aan de verkeersaanzuigende werking van een randweg . Er zijn actuelere verkeersmodellen beschikbaar, maar de wethouder en de verkeersambtenaren kiezen ervoor deze niet te gebruiken, waarschijnlijk bang voor de uitkomsten.

Recent is de verkeersonveiligheid op de H.W. Iordensweg onder de aandacht van het college gebracht. Deze straat verdient met haar 14.000 bewegingen per dag de meeste aandacht. De groei van Twello aan de oostzijde en de verplaatsing van het Veluws College maken deze weg veel drukker en onveiliger dan in de verouderde modellen is weergegeven. Gelukkig wordt daar nu een stapje gemaakt door te trachten de snelheid te verlagen, maar ook een randweg lost de drukte daar niet op.

De vraag is nu: op basis van welke gegevens neemt het college van de Gemeente Voorst nu haar vele miljoenen kostende besluiten? Ondanks dat wethouder van der Sleen toegezegd heeft dat hij in januari 2018 de voortgang van de besprekingen met Prorail en Provincie zou terugkoppelen, hebben wij niets vernomen. Ook over oplossingen voor de Molendwarsstraat is geen informatie gegeven.

Wij pleiten voor een Natuurlijk Twello: groene natuur mag niet vervangen worden door grijs asfalt zolang nut en noodzaak niet echt aangetoond kunnen worden en er alternatieven aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een veilig fietsplan voor heel Twello. Daarom vragen wij de Gemeente nogmaals dringend gebruik te maken van de door de Gemeente geroemde burgerparticipatie en samen met ons te kijken naar nieuwe verkeersmodellen voor de verkeersveiligheid in geheel Twello!

Annemiek, Callista en Astrid

namens GeenrandwegTwello.nl

woensdag 21 februari 2018

Deel dit bericht