Mens en Welzijn Voorst verstuurt bijzondere verjaardagskaart nu ook aan 85-jarigen

Voorst- In diverse huizen komen we momenteel deze of een soortgelijke kaart tegen. Hebt u hem ook ontvangen of bij iemand gezien? Mens en Welzijn Voorst verstuurt deze kaart sinds vorig jaar naar alle inwoners van de gemeente Voorst in het kwartaal dat ze 75 of 80 worden. Het is een felicitatiekaart die mensen ook wijst op de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen. Vanaf april 2020 ontvangen alle 85-jarigen uit de gemeente Voorst deze kaart ook.

Advies op maat

‘Naarmate je ouder wordt verlies je meer mensen om je heen en komen er vaker gezondheidsproblemen en mobiliteitsproblemen’, vertelt Judith Zietsma, ouderenadviseur bij Mens en Welzijn Voorst. ‘Een luisterend oor, advies en antwoorden op vragen kunnen dan heel waardevol zijn.’ Veel mensen hebben vragen over wonen, vervoer, ontmoeting of bewegen. Of: aan welke activiteiten kan ik meedoen? En wat als mijn situatie in de toekomst verandert?

Voor alle leeftijden

Mens en Welzijn Voorst heeft een team van vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) die bij mensen die hier behoefte aan hebben op huisbezoek komen. ‘De leeftijdsgroepen 75, 80 en 85 benaderen wij actief met de kaart’, vertelt Judith Zietsma ’en iedereen die een adviesgesprek wenst kan dit aanvragen. We hanteren geen ondergrens aan de leeftijd, meestal worden huisbezoeken door 70+‘ers aangevraagd.’

Goed geïnformeerd

Bij de adviesgesprekken is een veel gehoorde uitspraak: “Er zijn veel meer mogelijkheden dan ik wist, ik ben blij dat ik nu goed geïnformeerd ben.” Voor sommige mensen komt het adviesgesprek precies op het juiste moment. ‘Bijvoorbeeld op het moment dat het rijbewijs niet verlengd wordt of het iemand inmiddels zwaar valt om zelf te koken.’ Anderen vragen het gesprek aan om goed geïnformeerd te zijn voor de toekomst.

Huisbezoek aanvragen?

Hebt u nog geen adviesgesprek aangevraagd en wilt u er wel gebruik van maken? Bel Mens en Welzijn Voorst op 0571-279090, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Neem ook gerust contact op als u geen kaart ontvangen heeft en behoefte heeft aan ouderenadvies! Mens en Welzijn Voorst staat graag voor u klaar, in alle dorpen van de gemeente Voorst.

woensdag 18 maart

Deel dit bericht