Nieuws herinrichting Rijksstraatweg

VOORST- In week 49 (02/12-06/12) gaat de aannemer verder met het aanbrengen van de wegverharding. Zodra dat mogelijk is wordt een weggedeelte dat klaar is vrij gegeven voor aanwonenden en ondernemers. Insteek is om binnen 14 dagen de wegverharding (van klinkers) volledig gereed te hebben. Ook de inritten worden direct voltooid zodat men ook de auto weer bij huis kan parkeren. De werkzaamheden van de accentvlakken en groenaanleg volgen daarna.

Omleidingen

Voor de sportverenigingen en instellingen aan de Beelelaan en voor bereikbaarheid bij calamiteiten wordt de verkeerssluis aan de Bongerdskamp tijdelijk aangepast zodat al het verkeer kan passeren. De ontsluiting van de Hezeweg loopt dan tijdelijk via de Kleine Enkweg.

Na de asfalteringswerkzaamheden zijn aanwonenden en bedrijven in fase 8 weer bereikbaar. De doorgaande route wordt in verband met nog uit te voeren werkzaamheden afgesloten gehouden.

Asfalteren

Om de overlast te beperken is besloten om de asfalteringswerkzaamheden in de avond en nacht van maandag 9 op dinsdag 10 december uit te voeren. Let wel dit is nog wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Overdag wordt de toplaag van het oude asfalt gefreesd. Komt men dan slechte plekken asfalt tegen, dan wordt daar, waar mogelijk, ook nog dieper gefreesd. (bakfrezen genoemd). Vanaf 21.00 uur tot maximaal 06.00 uur worden de overige werkzaamheden en het asfalteren uitgevoerd. Alle asfaltbanen (rood-zwart-rood) worden ‘warm tegen warm’ aangebracht. Er zijn dan ook gelijktijdig drie asfaltmachines aan het werk. De aannemer werkt er aan om direct daarna de nieuwe belijning aan te brengen.

Woont u in het afgesloten weggedeelte? Plaats dan voor het legen de afvalcontainer buiten het afgesloten weggedeelte. Heeft u hierbij hulp nodig? Meld het en zij komen u helpen. Wekelijks krijgt de afvalinzamelaar van ons bericht waar de afzettingen staan. Henk Bos: 06-17676627.

woensdag 4 december

Deel dit bericht