Ongedwongen kennismaken met burgemeester

Om kennis te maken met het dorp Voorst werd burgemeester Jorritsma ontvangen op landgoed Beekzicht door de voorzitter a.i. van Voorster Belang Teun Baartman. Na de koffie nam het gezelschap, dat behalve de burgemeester bestond uit wethouder Visser en enkele raadsleden, plaats in twee ‘clubcars’ voor de rondleiding door het dorp. Vergezeld van een nieuwe en een oude brandweerwagen en via de Beekzichtweg werd als eerste molen De Zwaan bezocht. Namens de stichting heette Ben Arendsen de nieuwe burgemeester welkom. Hij vertelde de geschiedenis van de molen en het stichtingsbestuur, waarvan alle leden molenaar zijn. Ook vroeg hij aandacht voor de financiële situatie van de stichting en pleitte voor een eensgezind gemeentelijk beleid voor alle molens in de gemeente Voorst. De volgende stop was De Beele (Plurijn) Op het terrein werd de groep welkom geheten door Steven Jans, directeur van De Bolster (de onderwijsinstelling) en directeur zorg en behandeling op De Beele Nicole Kennedy. Men kreeg uitleg over de jongeren die op De Beele naar school gaan, wonen en begeleid worden om bijvoorbeeld arbeidsvaardig te worden. Daarbij wordt ook steeds de verbinding met het dorp gezocht. Tijdens de uitleg werden de toehoorders getrakteerd op lekkere hapjes gemaakt door jongeren van de keukenbrigade.

Na een ritje over de Rijksstraatweg werd de beoogde woningbouwlocatie aan de A.W. Winkler Prinsstraat bezocht. Via de Wilhelminaweg kwam het gezelschap aan bij de brandweerkazerne, waar de leden van het vrijwillige korps de bezoekers welkom heetten. De burgemeester kreeg uitleg over onder meer de kleding en kon met eigen ogen zien hoe krap de kazerne is. De brandweerwagen past maar net. Met een koets getrokken door twee shetlanders vervolgde de burgemeester haar weg naar het -letterlijke- hoogtepunt van het bezoek. Ze mocht voor de kerk plaatsnemen in een hoogwerker van de brandweer die haar tot voorbij de wijzerplaat van de kerkklok bracht. Inmiddels was het wel helemaal donker. Intussen speelde kapel De Spekboeren vrolijke muziek op het kerkplein. Toen Paula Jorritsma weer veilig beneden was, ging ze de kerk binnen waar ze werd toegezongen door de leden van Zingt den Heer.

Daarna werd het welkomstfeestje voortgezet in het Dorpshuis met muzikale inbreng van Ben Wagenaar. Leerlingen van de beide basisscholen boden de burgemeester cadeaus aan. Henri Kloosterboer en zijn zoon van de boerderij Groot Oerink mochten namens de dorpsbewoners haar een schilderij (gemaakt door Mariska Veldhuizen) aanbieden van een gezicht vanaf de Voorsterklei op de kerk en koeien. Ook kreeg de burgemeester het boek over de geschiedenis van het dorp: ‘Onder den clockenslach van Voorst’, geschreven ter gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van het dorp in 1993, uit handen van Pim van der Hall en namens de organisatie aangeboden. Er was ook een exemplaar voor de wethouder. Door tijdgebrek verviel het vertellen van talrijke historische feiten over het dorp, zoals de aanwezigheid van grafheuvels. Burgemeester Jorritsma gaf aan die graag een keer te willen bezoeken en: “Ik zou het leuk vinden om dat samen met schoolkinderen te doen.” Burgemeester, wethouder en raadsleden werden uitgenodigd hun kennismaking met Voorst een volgend keer te vervolgen. Marije las het gedicht: ‘Het spook van de Keizershof’ voor. Door leerlingen van de Wiekslag werden de ingeleverde kaartjes met wensen en aandachtspunten voorgelezen. Zo kwamen het winkelbestand, de horeca of het ontbreken hiervan, de woningbouw en -niet verwonderlijk- de wens voor een nieuwe ruimere brandweerkazerne aan bod. Er waren felicitaties en diverse verenigingen wensten haar veel succes. Over het algemeen was de wens van het dorp en de bewoners: Wij willen graag positief in beeld komen bij het college.

Teun Baartman zei in zijn dankwoord: “Voorst is op zoek naar vertrouwen en verbinding en hoopt dat u daar samen met uw college aan bij kunt dragen.” Paula Jorritsma tot slot: “Ik heb mooie dingen gezien in het dorp dat de naamgever is van onze gemeente. Het is bijzonder om te kijken en te luisteren naar u Voorstenaren, want om verbinding te krijgen en te houden is het belangrijk om er in het dorp te zijn. Ik kom graag terug. Dank jullie wel.”

Voorsterbelang e.o. wil een ieder bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de voorbereidingen en uitvoering van de kennismakingsavond met de nieuwe burgemeester in het dorp Voorst. Samen met de Benring, de Stuurgroep, Dorpscontactpersonen, Paul Bril, Pim van der Hall, Beekzicht, het Dorpshuis en vele anderen die hier niet zijn genoemd wisten zij dit tot een fantastisch resultaat te brengen.

Er is zelfs al een vervolgafspraak gemaakt met de kinderen van Sjaloom om volgend voorjaar bij de burgemeester langs te gaan en te horen wat de uitwerking is van alle vragen, wensen en opmerkingen.-

woensdag 5 oktober 2022

Deel dit bericht