Onthulling beeld ‘Phoenix’, symbool voor hoop en verbinding

Teuge- Zaterdag 15 juni jl. werd op een prachtige en vooral bijzondere wijze het beeld ‘Phoenix’ in Teuge onthuld. Een uniek, eigentijds kunstwerk met een sterke verbinding naar het verleden. Door Jos Bosch

Hij is geen onbekende in de gemeente Voorst en was al eerder de initiator bij de totstandkoming van een uniek werk. Mark Huser, de grondlegger van stichting Earh Awareness, bouwde met vele vrijwilligers onder andere een imposante natuurtempel, vandaag het startpunt voor de bijeenkomst die voorafgaat aan de onthulling.

Verbondenheid en eenheid
Verbondenheid en eenheid, dat ervaarde Mark de afgelopen jaren in de ontwikkeling van het kunstwerk en wordt ook gevoeld tijdens de ceremonie die afgelopen zaterdag voorafgaat aan de onthulling van het kunstwerk. Voorzitter Lucas Harbers van Algemeen Belang Teuge vertelt in een notendop de jaren van ontwikkeling.

Lucas roemt de samenwerking vanuit de commissie maar ook de betrokkenheid van buren en dorpsgenoten. “Er is altijd een helpende hand wanneer het nodig is” en een mooi voorbeeld van krachten bundelen in Teuge. Er komt veel kijken bij het realiseren en plaatsen van een kunstwerk, zoals een beheerovereenkomst, verzekering, beplanting en een rapport voor fundatie en windbelasting.

Voor alle inzet en passie van Mark en de steun van zijn partner Maya, ontvangen zij beiden uit handen van de voorzitter een broche, “als teken van waardering en verbondenheid.”

De kunstenaar aan het woord
Alle belangstellenden voor de onthulling komen samen in de natuurtempel. Gastheer Mark Huser legt uit hoe het beeld tot stand is gekomen. Het idee ontstond al in 2018, sinds de opening van kunst op de rotonde van Teuge. Januari 2020 worden de ideeën omgezet naar eerste acties wanneer de nieuwe woonwijk in aanbouw is.

“Wat is het DNA van de locatie?” vraagt Mark zich in 2020 af. “Teuge heeft met vliegen te maken, op de evenementenladders van de gemeente Voorst staat de houtsnip, de nieuwbouwwijk is op de voormalige locatie Fliegerhorst, gesticht door de Duitsers en kenmerkend met de adelaar en die vogel komt ook terug bij de Molukse gemeenschap die er later woonde” aldus Mark. Kortom, het kunstwerk moest met vliegen/vogels te maken hebben.

De Phoenix staat in het algemeen symbool voor wedergeboorte en volgens Mark is dat van toepassing op de nieuwbouwwijk van Teuge: uit de as herrezen nadat alle oude gebouwen zijn verdwenen.

Hoop en verbinding
“Als er geen zekerheid is, kan je wel hoop hebben. Hoop is een van de drijvende krachten van de mens” aldus Mark en hij vervolgt: “Een kunstenaar heeft de functie om uit te beelden wat er in de samenleving leeft. Mensen kunnen zich daarmee verbinden.”

De 1% regeling
Uitgangspunt voor de kunstenaar is de zgn. 1% regeling waarvan gebruik kan worden gemaakt om met name de materiaalkosten te financieren. De regeling houdt in deze kortweg in, dat bij de bouw van de wijk een percentage van het budget kan worden besteed aan kunst, waarbij het bedrag is gekoppeld aan de grootte van het budget.

Mark is lovend over de samenwerking die er is geweest met de gemeente Voorst, Algemeen Belang Teuge en de Kunstcommissie. Daarnaast heeft het project ook veelvuldig gedraaid op vrijwilligers.

De onthulling
Teugenaar van het jaar Johan Buitenhuis draagt een door Tinus geschreven en door Hetty Vorselman aangevuld gedicht voor. Park van Teuge, waar het beeld staat, ligt direct naast de voormalige woning van Tinus Ooms alias Tinus van ’t Slyck, de dichter in het dialect die november 2021 overleed.

Na de inspirerende bijeenkomst in de tempel, wandelt een lange stoet belangstellenden naar de locatie van het kunstwerk op de hoek Fokkerstraat-Rijksstraatweg. Vervolgens worden mensen uitgenodigd om een steen te plaatsen in de cirkel rondom het kunstwerk, waarbij ze in één zin een wens of gedachte kunnen uitspreken. De laatste steen is voor wethouder Peter Wormskamp, waarna hij samen met voorzitter Lucas en kunstenaar Mark de Teugse vlaggen laat vieren en het krachtig beeld Phoenix zichtbaar is.

woensdag 19 juni 2024

Deel dit bericht