Oude ijsbaan in nieuw jasje

Twello- Afgelopen week is er daadwerkelijk een begin gemaakt met de realisering van een lang gekoesterde wens van een plaatselijke schaatsliefhebber(s), n.l. een natuurijsbaan.

Wie herinnert zich niet het fantastische weekend van begin februari 2012 toen de oude ‘ijsbaan’ achter het gemeentehuis het trefpunt vormde voor de schaatsliefhebbers. Jong en oud bonden de schaatsen onder en vermaakten zich uitstekend op het natuurijs. Inwoners van Twello weten al sinds de jaren 40-50 dat op deze plek de ijsbaan gelegen was. IJspret in optima forma, dat moet vaker kunnen dacht Gerrit Rutgers, die in de nabijheid van de ijsbaan woonachtig is. Rutgers ging op zoek naar medestanders en sponsoren om zijn doel te verwezenlijken en in een aantal gevallen is dat al enigszins gelukt. Transportbedrijf Winterman, AOC en de gemeente Voorst hebben al medewerking toegezegd. Maar er is natuurlijk meer nodig om straks het gratis schaatsen mogelijk te maken. Dus is Rutgers op zoek naar sponsoren, maar een particuliere financiële gift is vanzelfsprekend ook meer dan welkom. Op de Regiobank is een speciaal nummer voor dit doel geopend n.l. Rek.nr. NL 23 RBRB 0852 2082 51 t.n.v. G. W. Rutgers, inzake IJsbaan Twello. Belangstellenden kunnen voor meer info terecht bij Gerrit Rutgers, (0571) 27 39 42.

woensdag 5 maart 2014

Deel dit bericht