Pkn kerk te Voorst wordt aangepast

Voorst- De Protestantse Kerk heeft een plan samengesteld om de kerk beter te voorzien van allerlei voorzieningen om zo het kerkgebouw beter te benutten en beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld concerten, samenzang, bijeenkomsten, kerkgang, etc.

Het kerkgebouw is nu nog deels afhankelijk van de voorzieningen in het Dorpshuis, maar die afhankelijkheid is vaak te groot en bovendien is de afstand voor ouderen tussen beide gebouwen vaak hinderlijk.

Twee jaar geleden heeft de kerk al het nodige kunnen presenteren. Nu zijn de plannen concreet.

Het kerkbestuur heeft samen met de architect de plannen verder uitgewerkt en tekeningen gemaakt hoe de kerk er binnen uit komt te zien. Met volop mogelijkheden voor sanitaire voorzieningen en het aanbieden van drankjes en hapjes.

De architect heeft er op toegezien dat het kenmerkende geluid in de kerk onveranderd goed blijft.

Omdat het kerkgebouw voor alle bewoners in en rondom Voorst een functie heeft, bent u welkom om deze plannen in te zien en vragen hierover te stellen.

De bijeenkomst is op maandag 17 februari om 20.00 uur in de Voorhof te Voorst.

Na de pauze zal de kerkenraad nadere toelichting geven over de samenwerking met de gemeentes van Klarenbeek en Wilp en voortgang die in dit proces wordt geboekt.

woensdag 12 februari

Deel dit bericht