POLDER NIJBROEK - EEN RIJK LANDSCHAP

NIJBROEK-

In april 2018 is het project “Aan de slag met de toekomst van

Nijbroek” gestart. Met de inwoners werd nagedacht over de toekomst van de
polder, die in de 14de eeuw werd ontgonnen. In verscheidene vergaderingen in
steeds een vol Dorpshuis kwamen veel goede ideeën naar voren en daaruit kwamen
drie projectgroepen voort. Twee daarvan werken aan toekomstplannen met
betrekking tot wonen en verblijven en een derde groep heeft zich tot doel
gesteld om het toch al prachtige landschap nog verder te verrijken door de biodiversiteit
ervan te verhogen.

Een vijftiental vrijwilligers bemensen dit project met de zeer
toepasselijke naam “Een rijk Landschap”. Maar ze hoeven dit niet
alleen te doen. Cor Heidenrijk en Ron Kamperman, beiden van de agrarische
natuurvereniging VeluweIJsselzoom, geven op een fantastische wijze
ondersteuning aan dit team.

Iedere inwoner van de gemeente Voorst kan met recht trots zijn op de
verkiezing van onze gemeente tot de groenste van Europa. Aan dit groen wil de
projectgroep “Een rijk Landschap” een nog diverser aanzien geven. En
dat is helemaal in de lijn van het beleid van de gemeente, die de ingediende
plannen van harte ondersteunt. Gemeente en ook de provincie Gelderland hebben
subsidies voor een aantal plannen toegekend.

Herstel landschap
-> Verbetering biodiversiteit

De hoogstamfruitbomen die je tot in de 20ste eeuw in het
polderlandschap van Nijbroek aantrof, zijn om economische redenen verdwenen.
Maar hoe mooi zou het zijn als deze weer zouden terugkomen. En daar is de
werkgroep mee bezig. Ze zullen worden aangeplant langs openbare wegen en
fietspaden, zodat voorbijgangers vrij van het fruit kunnen pakken. Fruit dat
blijft liggen, is bestemd voor dieren en insecten. Ook bij boerenbedrijven en
mensen met grote tuinen kunnen dit soort bomen worden aangeplant. Wie daarvoor
kiest, kan van de subsidieregeling gebruik maken. Een aantal inwoners heeft
hier al positief op gereageerd. Als je twijfelt om hoogstamfruitbomen aan te
schaffen, kom dan naar de cursus die de Hoogstambrigade begin volgend jaar in
het Dorpshuis organiseert. Je krijgt dan alles te horen over aanplant,
subsidies en onderhoud.

Deze hoogstamfruitbomen zullen bepalend zijn voor het terugbrengen van
de cultuurhistorische waarde van het landschap. En ook hagen zijn daarvoor
onontbeerlijk. Gelukkig dacht de gemeente daarin mee en men heeft een subsidie
toegekend voor het aanleggen van maar liefst 1500 meter struweelhaag en nog
eens 1000 meter meidoornhaag.

Het komende jaar zullen er op diverse plaatsen wilde bloemen worden
ingezaaid. Een van die plaatsen die daarmee wordt opgevrolijkt is de bongerd in
het nieuwbouwwijkje. Je zou misschien niet zo gauw denken aan het kerkhof.
Omdat het achterste gedeelte daarvan de komende jaren nog niet gebruikt zal
worden, is er besloten om daar een bloemstrook aan te leggen en om er een
aantal lindebomen te planten.

Zo kan in de polder het leefgebied van de insecten verder verbeterd
worden. Want als er een lange bloeiboog is, d.w.z. als er gedurende het gehele
jaar een zo groot mogelijke variatie aan bloemen met hun nectar en stuifmeel
beschikbaar is, dan zullen er meer insecten zijn. Daardoor kan de ecologische
kringloop op gang gebracht worden. Er komen meer zoogdieren, meer amfibieën,
zeker wanneer ook de geplande drie kikkerpoelen of veedrinkplaatsen eenmaal
zijn aangelegd. En het kan niet uitblijven, dat er dan nog meer zangvogels in
het gebied komen, naast uilen, kleine roofvogels en marterachtigen.

Klompenpad - ook
voor kinderen

Een subgroep binnen “Een rijk Landschap” houdt zich bezig
met het klompenpad van Nijbroek. Dat begint bij de middeleeuwse kerk en de
wandelroute heeft de vorm van een acht (9 km in zuidelijke en 5 km in
noordelijke richting). Het is jammer dat een bestaande kikkerpoel aan de
noordkant van het pad langs de Wetering nooit in de route is opgenomen. Dat
gaat nu alsnog gebeuren en daar komt ook een rustplaats.

Vrijwel uniek in Nederland wordt het klompjespad, een wandeling voor
kinderen. Vanaf de speeltuin gaat het naar de Wetering om of wel via het
Geersepad terug te keren of om door te lopen naar de Hertenboerderij. De
kinderen kunnen onderweg kleine opdrachten uitvoeren om zo met hun ouders de
natuur van de polder te ervaren.

Gezien de eerste positieve reacties verwacht de werkgroep “Een
rijk Landschap” dat veel inwoners in de Polder Nijbroek, die daartoe de
mogelijkheid hebben, enthousiast zullen zijn om ook op hun erf
hoogstamfruitbomen of heggen aan te planten dan wel bloemstroken aan te
leggen. Het herstel van het landschap
brengt de cultuurhistorische waarde in de polder terug, zodat elke wandelaar en
fietser er nog meer van kan genieten.

Op de kerstmarkt op vrijdag 13 december staat het team van “Een
rijk Landschap” klaar om u persoonlijk over de plannen en de voortgang
ervan te informeren. Kijkt u ook eens hoe dynamisch Nijbroek in beweging is op
de prachtige site www.poldernijbroek.nl

woensdag 11 december

Deel dit bericht