Project Meer Muziek in de Klas gaat van start

Twello- Door een samenwerking tussen Muziekvereniging Cadenza Twello en Basisschool cbs de Wingerd krijgen alle 240 leerlingen drie jaar lang structureel muziekles in en buiten de klas. Vanaf september starten drie zeer muzikale schooljaren voor basisschool de Wingerd.

Na een eerdere succesvolle samenwerking via de blazersklassen slaan de muziekvereniging en de school de handen inéén om muziek structureel (terug) in de klas te brengen. Samen hebben zij subsidie van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie aangevraagd en gekregen. Met deze subsidie ontstaan er veel mogelijkheden en kunnen er veel activiteiten worden gedaan. Alleen tot december zijn er totaal al 75 muzikale en culturele activiteiten.

Alle 9 groepen krijgen drie jaar lang allerlei soorten muziekles. Helemaal op maat per klas, met bijvoorbeeld voorstellingen, allerlei voorbeeldlessen door muziekdocenten met bewegen, zingen, ritmes leren en het bespelen van instrumenten. Met de muziekmethode eigenwijs digitaal en een kast vol muziekinstrumenten is er een basis aan materiaal en instrumenten beschikbaar op de school. Er is ook veel aandacht voor samenspelen in de (orkest)klassen, want wat is er nu leuker dan samen muziek maken? Ook de blazersklas voor de middenbouw blijft bestaan, zij sluiten jaarlijks af met een groots concert samen met de opleidingsorkesten van Cadenza.

Met het project meer muziek in de klas worden de leerkrachten door vakmusici getraind om de muziek te verweven in zijn of haar lessen. Zodat de leerkrachten na deze drie jaar muzieklessen kunnen blijven geven. Het houdt echter niet op bij lessen onder schooltijd. Als leerlingen enthousiast zijn geworden en meer muziek willen blijven maken kunnen zij terecht bij Cadenza . Zo kunnen zij deelnemen aan de AMV-cursus en ook op les voor het bespelen van een instrument. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden bij cadenza op www.cadenzatwello.nl Kortom, volop mogelijkheden voor een leuke en mooie muzikale toekomst onder en na school!

woensdag 19 september

Deel dit bericht