Reactie VVD-Liberaal 2000 op ingezonden artikel Gemeente Belangen / gratis sporten in Voorst

Voorst- Onze fractie heeft dat enkele jaren onderzocht, kinderen van 12 – 16 jaar gratis laten zwemmen. Echter bleek bij ons onderzoek dat dit ruim € 900.000 zou kosten per jaar. Dan moet je dat ideaal dus gewoon laten varen! Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Een half jaar geleden heeft Gemeente Belangen al eens een poging gedaan om extra gelden te besteden aan sporten voor jonge kinderen. Toen is in de raad de GB-motie “liever sporten dan swipen” aangenomen. Het college vond de daarmee gemoeide gelden van 229.000 Euro echter te hoog en was nog bezig met de uitwerking van de motie. Ineens tovert Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering van 19 juni jl. een motie uit de hoge hoed samen met het CDA en met ondersteuning van PvdA-Groen Links. Gratis sporten voor basisschool leerlingen. Ondanks dat de wethouder van GB hier niet gelukkig mee was is deze motie aangenomen. Onbegrijpelijk! Wat ons het meeste heeft verbaasd is dat men niet eens helder heeft wat dit structureel jaarlijks gaat kosten.

VVD-Liberaal 2000 heeft de wethouder gevraagd of hij een indicatie kon geven van de kosten. Immers de Kleinsmagelden bedragen slechts € 56.000.

- Daarnaast is er nog Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds voor jeugd van 4 t/m 18 jaar die ook mogelijkheden bieden om o.a. te kunnen sporten. Ook Salland verzekeringen heeft een project lopen.
- Binnen welke kaders kunnen kinderen hier gebruik van maken?
- Welke sporten vallen hieronder?
- Wie geeft de abonnementen uit?
- Is er een limiet gekoppeld aan het aantal abonnementen, tellen bestaande abonnementen mee?
- Wat als iemand na 3 maanden afhaakt? Zit de gemeente dan met de abonnementskosten?
Op al deze vragen is nog geen antwoord. Wel is helder wat het gaat kosten, minimaal € 310.000 structureel per jaar! En dan heeft de wethouder nog niet eens kunnen achterhalen wat de administratieve lasten en de inzet van de ambtenaren gaan kosten.
Ook was helder dat de wethouder deze motie afraadde.
De motie was zonder opdracht aan het college, wat ons bevreemdde was onderstaand citaat van GB afgelopen woensdag in het Voorster Nieuws;
“We rekenen er op, dat het college met sportverenigingen en de sportraad gaat overleggen welke sporten van welke verenigingen hier aan mee willen doen en onder welke voorwaarden. Het hoeft geen veelkleurig keuzepalet te worden, maar wel een lage drempel voor alle kinderen en hun opvoeders”
Daar is via de motie helemaal geen opdracht toe gegeven!
De indieners hebben het college opgedragen;
- De Klijnsmagelden, mede (naast de andere gelden) aan te wenden om alle basisschoolkinderen, gratis te laten sporten
- Dit op te nemen in de begroting 2018-2022;
Minimaal dus € 310.000 per jaar
Tel daarbij op de andere aangenomen moties van de raadsvergadering;
- € 200.000 onderzoek revitalisering gemeentehuis
- € 50.000 extra voor het feestje van de Cleantech
- € 80.000 extra voor budget en formatie toerisme
Al met al een totaalbedrag van € 640.000!
De verkiezingen komen in zicht. Sinterklaas is vroeg dit jaar!

woensdag 5 juli

Deel dit bericht