Schoonmaakbeurt voor sloten in Nijbroek

Nijbroek- Vier sloten in het landelijk gebied van Nijbroek ondergaan de komende maanden een schoonmaakbeurt. Vanaf maandag 4 december verwijdert Waterschap Vallei en Veluwe er de overtollige sliblaag van de bodem. Verkeersdeelnemers die gebruik maken van de Middendijk kunnen rekening houden met een omleiding.

Waterafvoer

Het schoonmaken is noodzakelijk om de afvoer van te veel water goed te laten plaatsvinden. Door de aanwas van boombladeren en modder is een sliblaag ontstaan, waardoor de sloten ondiep zijn geworden. Om die reden verwijdert het waterschap ook de sliblaag uit de duikers. Dit zijn betonnen buizen die onder de weg watergangen met elkaar verbinden. Een goede waterdiepte draagt ook bij aan minder opwarming van het water, waardoor planten beter groeien en zuurstof in de sloten toeneemt.

Omleiding

Omdat het werk vanaf de Middendijk wordt uitgevoerd, geldt voor verkeer een adviesomleiding over de Veluwsedijk. De Middendijk wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het baggeren duurt naar verwachting tot en met februari 2018.

woensdag 6 december

Deel dit bericht