Stegeman neemt afscheid van basisschool De Zaaier en de Oase

Teuge- Scheidend schooldirecteur Jan Willem Stegeman voelde zich als koning Willem-Alexander op Koningsdag in Teuge. ‘Op handen gedragen’ door leerkrachten en leerlingen nam hij donderdag afscheid van zeven enerverende jaren als directeur op de Zaaier in Teuge. Stegeman was meerscholendirecteur en had naast De Zaaier in Teuge ook De Oase in Twello onder zijn hoede. Hij zal in zijn nieuwe functie als algemeen directeur PCBO-Voorst nauw betrokken blijven bij deze scholen.

Hij zit nog bij te komen in zijn bescheiden kantoortje van het overdonderende afscheidsfeest op De Zaaier. Hartverwarmend was de stroom aan kaarten, bedankjes en steunbetuigingen van leerkrachten, ouders en leerlingen. “Het leek wel een huldiging,” vertelt Stegeman die met een dubbel gevoel deze functie verlaat. Enerzijds is het op een gegeven moment tijd voor een nieuwe carrièrestap, anderzijds blijven er altijd een paar losse eindjes. ,,Maar mijn nieuwe job als algemeen directeur PCBO-Voorst is een bovenschoolse functie. Dat betekent dat ik verwacht nog veel te betekenen voor deze scholen en de andere scholen die onder mijn beheer vallen. Ik ken de scholen heel goed en dus ook de problematiek. Hierdoor heb ik een heel helder beeld.” Behalve De Zaaier in Teuge en De Oase in Twello heeft Stegeman dan ook nog De Wingerd in Twello, Sjaloom in Voorst en Ten Holtens Erve in Nijbroek onder zijn paraplu. Deze scholen vallen allen onder het Protestants Christelijk Basis Onderwijs in Voorst.

In 2010 startte Jan Willem Stegeman als directeur in Teuge op De Zaaier, een dorpsschool met toen maar net 85 leerlingen met net 4 lesgroepen. De school was na zeven magere jaren toe aan een oppepper. Stegeman was vast besloten de komende jaren tot zeven vette jaren te maken. Daarin is hij naar zijn mening redelijk goed geslaagd. Korte tijd later kreeg hij ook De Oase onder zijn hoede. Draagvlak voor vernieuwing bereikte hij door met het team tot duidelijke keuzes te komen in profilering. In eerste instantie was het belangrijkste daarin de keuze voor nadruk op basisvaardigheden: taal, spelling, lezen en rekenen. “In een kenniseconomie moeten we zorgen dat jonge mensen de basisvaardigheden beheersen om verder te kunnen.” Stegeman die zelf ook nog 1 dag per week in de bovenbouw les is blijven geven, weet wat er nodig is.
Ook ging hij in de beginjaren aan de slag met scholing van zijn lesgevende team. Differentieren was het toverwoord. Elke leerling naar eigen kunnen, maar ook uitdagende lesstof aanbieden en geen eenheidsworst aan lesstof. Verder wordt er van leerlingen ook verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken. Dat vergt veel kennis en flexibiliteit van leerlingen en leerkrachten. Juffen en meesters werden bijgeschoold in het geven van de hieraan gerelateerde structuur en instructie.
Een belangrijke wijziging die Stegeman inzette in de onderwijsontwikkeling was het zogenaamde horizontaal onderwijs. Bepaalde vakken worden voor alle jaargroepen naast elkaar geroosterd. ,,Als een leerling uit groep 5 bijvoorbeeld al veel verder is in zijn of haar taalontwikkeling mag hij of zij op dat bepaalde uur in een andere jaargroep lessen op een hoger niveau volgen. Dit stimuleert en voorkomt onderpresteren. Anderzijds is het ook mogelijk bij vakken waarin een leerling zwak is extra les te volgen op een passender niveau.
Verder is de inzet van Talentontwikkeling binnen zijn basisscholen heel belangrijk in de onderwijsontwikkeling. Dit gaf hij met zijn team vorm door mogelijkheden voor leerlingen om deel te nemen aan projecten op het gebied van koken, moestuin onderhouden, techniek, handvaardigheid en muziek. Graag had hij wat meer ontwikkeling gezien op het gebied van bewegingsonderwijs en theater; de losse eindjes. Dat het niet gelukt is, heeft te maken met capaciteit, ruimte en beschikbare financiën.
De huidige ontwikkelingen in het onderwijs baren hem zorgen. “De overheid lijkt niet te beseffen dat je in een kenniseconomie ervoor moet zorgen dat de jeugd goed is toegerust voor de toekomst. Er zijn gewoon meer handen in de klas nodig om leerlingen zo efficient mogelijk te bedienen”. Dan is dat salaris-item al weer van een andere orde.” Ook als directeur ervaart hij het signaal van de actiegroep als een volkomen terechte klacht: “Het is niet voor niets dat basisschool leraren de noodklok luiden,”antwoordt hij desgevraagd. Toch hebben wij er afgelopen week voor gekozen om niet dat ene uur te staken en wel om de reden dat je hiermee vooral ouders voor het blok zet. Uiteraard hebben wij in brede vorm de petitie ondertekend”.
Stegeman hoop naast zijn nieuwe functie af en toe weer eens op een andere manier te kunnen hardlopen, namelijk buiten op zijn sportschoenen. Want stilzitten is nooit een optie.

woensdag 12 juli

Deel dit bericht