Studenten Saxion op zoek naar het erfgoed van Voorst

Vanaf eind februari tot en met begin april zullen derdejaars studenten archeologie van de hogeschool Saxion enkele buurtschappen van de gemeente Voorst bezoeken. Zij hebben de opdracht het erfgoed van deze buurtschappen in kaart te brengen. Saxion werkt hierbij samen met de Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) en Erfgoed Gelderland.

De gemeente Voorst is rijk aan erfgoed. Het gaat daarbij niet alleen om archeologische vondsten en vindplaatsen, maar ook om monumenten, cultuurlandschappelijke en aardkundige waarden. Voor de bewoners van de gemeente vormt het erfgoed in de directe leefomgeving een toegevoegde waarde. De verhalen achter dat erfgoed zijn in veel gevallen nog verborgen of onbekend. Daarom hebben Erfgoed Gelderland en de OKV het plan opgevat deze erfgoedwaarden in kaart te brengen. Daarvoor is de hulp ingeroepen van Saxion Hogeschool te Deventer. Als onderdeel van de opleiding archeologie krijgen de derdejaars studenten de opdracht om alle erfgoedwaarden van vier buurtschappen (Spekhoek, Essenhoek, Appense Veld en Wilp-Achterhoek) te inventariseren en digitaal beschikbaar te maken voor de bewoners van de gemeente. De studenten worden daarbij begeleid door leden van de OKV en er zal gebruikgemaakt worden van de beschikbare gegevens in het archief van de oudheidkundige kring.

De studenten krijgen ook de opdracht om ter plaatse van de buurtschappen op zoek te gaan naar het verborgen erfgoed dat minder bekend is, maar waar de bewoners zelf bijzondere waarde aan hechten. Dat kunnen tastbare objecten zijn, maar ook historische verhalen, foto’s, tekeningen en filmmateriaal, liedjes die van betekenis zijn voor de regio, anekdotes en andere herinneringen uit een recent verleden. De bewoners van bovengenoemde buurtschappen worden gevraagd de studenten te helpen hun opdracht tot een goed einde te brengen. Mocht u als (voormalig) bewoner van de gemeente Voorst een bijdrage kunnen geven aan dit initiatief van OKV en Erfgoed Gelderland, dan komen de studenten graag bij u langs. Verder zullen de studenten ook veldwerk in de vier buurtschappen doen en u vragen welke erfgoedwaarden u belangrijk vindt.

Het doel is om de resultaten van dit in kaart gebrachte erfgoed te zijner tijd te publiceren in Kroniek en op de website.

Voor verdere informatie:

Oudheidkundige Kring Voorst – studieruimte Dorpsstraat 11a, Twello / 0571-277090

www.okvvoorst.nl/info@okvvoorst.nl

Saxion: contactpersoon opleiding archeologie P. Jongste (06-12491881)

Karin Effing, woordvoerder Saxion, 06-11291795, k.m.effing@saxion.nl

woensdag 12 februari

Deel dit bericht