Stuwen in de mulderskolk en de zwembadkolk

Voorst-

Samen met buurman Hans van Til van de Appenseweg heeft Beekzicht een projectsubsidie ingediend bij het Waterschap om het peil in de mulderskolk en de zwembadkolk te kunnen vasthouden. Beide kolken worden ondergronds door schoon kwelwater gevoed en staan in open verbinding met de Voorsterbeek. Dit had tot gevolg dat bij zeer hoog water in de beek, er minder schoon water uit de beek in de kolken stroomde en dat bij een laag peil van de beek de kolken ‘leegliepen’ in de beek. Met het aanbrengen van de beide schotbalkenstuwen wordt het schone water uit de kolken vastgehouden en stroomt er bij hoog water van de beek geen water de kolken meer in. Kortom een grote kwalitatieve verbetering van de waterkwaliteit van de beide kolken op Beekzicht. De werkzaamheden zijn volledig gefinancierd door het Waterschap.

woensdag 7 april 2021

Deel dit bericht