Teuge nog groener

Teuge- Algemeen Belang Teuge en de gemeente Voorst hebben samen met een aantal inwoners een nieuwe ruimtelijke visie voor het dorp opgesteld: de Kanskaart Teuge. Op 18 juni werd in het dorpshuis op den Toega ingegaan op één van de concrete kansen uit deze visie. De avond werd georganiseerd door de gemeente Voorst in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en Algemeen Belang Teuge.

Ontwikkelingen Fliegerhorst

Paulien Dekker presenteerde de resultaten van de ateliers en de stand van zaken van de kanskaart Teuge. Actueel zijn de ontwikkelingen voor Fliegerhorst Teuge, in het verleden het kamp voor de Molukkers en thans Ecotribe. Dit complex is één van de drie verkozen projecten in de ‘SteenGoed Benutten’ Challenge. Dit opent mogelijkheden om het complex een grote onderhoudsbeurt te geven. Wie ideeën heeft voor de bestemming van het complex kan die inbrengen via https://wonenenruimte.gelderland.nl.

Teuge in het groen

Zoals het motto ‘Teuge in het groen’ al aangeeft, zijn de acties gericht op het vergroenen van Teuge en het buitengebied inclusief het opwaarderen van het dorpslint. Ruud Borkes gaf een boeiende presentatie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland over het landschap zoals dat omstreeks 1900 bestond en voor ogen houdt.

Inwoners van Teuge en het buitengebied die hun erf willen vergroenen of die aanplant op hun erf willen vervangen door inheemse soorten kunnen zich tot 15 september bij de gemeente aanmelden voor het project ‘Teuge in het groen’ waardoor ze de mogelijkheid krijgen om via de gemeente een aantal planten, struiken of jonge boompjes tegen inkoopprijs te verkrijgen.

Regenwaterriool

Marjolein Bijsterveld sloot af met informatie over het van het riool loskoppelen van de afvoer van regenwater. Ook hier komt de gemeente tegemoet door het goedkoop verstrekken van materiaal. In de toekomst zal ook in de oudere wijken en kernen van Voorste een regenwaterriool worden aangelegd.

U kunt een digitale versie van de Kanskaart Teuge en de op deze avond gegeven presentaties belijken op de website www.teuge.eu.

woensdag 4 juli

Deel dit bericht