UITREIKING OORKONDE EN MEDAILLE AAN DAMES ANNIE BERENDSCHOT-VAN DEN BELT EN MARIETJE IJSSELDIJK-LUGT

Twello- Op donderdag 5 januari reikte burgemeester Paula Jorritsma-Verkade aan de dames Annie Berendschot-Van den Belt en Marietje IJsseldijk-Lugtenberg een medaille en een oorkonde uit ter gelegenheid van het erelidmaatschap van het koor Vitalis. De uitreiking vond plaats bij de Havekes Mölle in Twello. Dankzij de initiatiefneemster Gree Koekkoek waren de dames zeer verrast.

Het driemanschap Gree Koekkoek, Annie Berendschot-Van den Belt en Marietje IJsseldijk-Lugtenberg richtten samen op 2 april 2020 het koor Vitalis op en vormden zo het oprichtingscomité.

Op 13 januari 2023 wordt Annie Berendschot-Van den Belt 95 jaar. Zij neemt afscheid als lid van het comité. Ter gelegenheid van haar afscheid werd zij geëerd met een erelidmaatschap.

Op 12 januari 2023 viert Marietje IJsseldijk-Lugtenberg haar 92e verjaardag. Ter gelegenheid van haar verjaardag werd zij geëerd met het erelidmaatschap. Het koor Vitalis hoopt nog lang te kunnen genieten van haar muzikale inzet.

Info over de dames

Mevrouw Annie Berendschot-Van den Belt. (bijna 95 jaar)

Geboren en getogen in Twello. Zij is heel jong weduwe geworden en heeft alleen haar 4 kinderen grootgebracht. Zij heeft in de gezinszorg gewerkt en heeft jaren in Apeldoorn de hulptelefoon bevrouwd. Vluchtelingenwerk en aandacht voor de medemens behelst een groot deel van haar leven. Zo is naast haar gezin Hassan vluchteling uit Ethiopië haar grote zorg. Eind 2019 werd het koor voor ouderen opgeheven en vond Annie dat dat een groot gemis voor Twello was. Samen met Gree Koekoek en Marietje IJsseldijk hebben zij dirigent Hans Mol bereid gevonden het koor te leiden. De leeftijd van 92 jaar speelde geen enkele rol. Er werd een ledenwerfactie opgezet, repeteerruimte gezocht, een naam voor het koor etc. Wanneer is een koor levensvatbaar? 15, 20, 25 leden? Toen ongeveer 20 leden zich gemeld hadden was de startdatum van het koor Vitalis bekend: 2 april 2020, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon het koor niet starten met zingen op die datum. Annie liet die de moed niet zakken. Als voorzitter van het comité heeft zij steeds het enthousiasme hoog gehouden.

Mevrouw Marietje IJsseldijk-Lugtenberg (bijna 92 jaar).

Als Sallandse Boerendochter vestigde zij zich samen met haar man in de brood-en banketzaak aan het Havekespad in Twello. Een druk bestaan in de winkel zijn, en het grootbrengen van 6 kinderen. Muziek maken en zingen heeft Marietje haar hele leven gedaan. Zij zong met plezier bij het Radboudkerkkoor op de Worp. Op latere leeftijd heeft zij nog piano leren spelen en eind jaren ’90 heeft zij samen met haar helaas overleden echtgenoot het KBO koor opgericht dat tot 2019 heeft bestaan.

woensdag 11 januari 2023

Deel dit bericht