Vogelbosje Nijbroek

NIJBROEK- Kinderen van Ten Holtens Erve krijgen onderricht over natuur en voedselproductie

De kinderen van CBS Ten Holtens Erve in Nijbroek krijgen al langere tijd op een bijzondere wijze les. Zij brengen in verhouding tot de meeste andere scholen vrij veel tijd buiten door. De omstandigheden in, op en rond de school zijn daar dan ook op toegespitst. De kinderen die voor een deel uit een wijde regio komen, omdat een deel van de lesstof is toegespitst op boven intelligente leerlingen, worden op diverse wijzen uitgedaagd. Dat betekent niet alleen dat de kinderen meer individueel uitgedaagd worden met de reguliere lesstof op een basisschool als taal, rekenen geschiedenis etc., maar ook dat er een prominentere rol is ingeruimd voor bijvoorbeeld biologie en natuur en landschap.

In het kader van de bewustwording van de kennis van natuur en landschap is, in overleg- en samenwerking met Heleen Eshuis van In het Wild, ontwerp- en trainingsbureau een nieuw (les)programma opgezet, in de vorm van de aanleg en onderhoud van een zgn. tiny-food forest. Een omslachtige term, voor het aloude begrip vogelbosje. Dat begrip van vogelbosje is dan een beetje uitgebreid. In het traditionele vogelbosje vinden dieren val velerlei slag het nodige voedsel, waarbij vooral de aandacht is gevestigd op voedsel voor vogels en insecten (bijen). In het ontwerp van In het Wild is dat begrip uitgebreid met (snoep)voedsel voor de mens in de vorm van wat fruitbomen en bessenstruiken. Volgens jaar zal op het uitgebreide terrein van Van Holtens Erve die aanplant worden uitgebreid met de aanleg van een moestuin.

De aanleg van het vogelbosje bleek niet alleen een groot succes, het bleek al tijdens de werkzaamheden bij de aanplant veel vragen bij de kinderen op te roepen. Leerlingen van de hele school hadden hun inbreng bij de aanplant, waarbij veel kinderen zeer geïnteresseerd waren over de verschillende manier van planten van bijvoorbeeld boompjes en struiken. Ook bleken van meet af aan sommige kinderen niet alleen de door Heleen Eshuis aangedragen informatie over het groeien van gewassen als bomen en struiken ter harte te hebben genomen, met name dat groeien niet lukt zonder een passende grondsoort en het aanvoeren van water. Sommige kinderen gingen daaropvolgend elke dag dat zij op school kwamen met een emmertje water rond om hún nieuwe aanplant van het levens brengende water te voorzien.

Anita Wuestman van Ten Holtens Erve gaf aan dat deze buitenlessen voor de kinderen naadloos aansluiten bij het speelgedrag van de leerlingen. Zij spelen liever in de modderige achtertuin van de school dan op het betegelde speelplein. Dat betekent dat eigenlijk alle kinderen tijdens natte periodes de sporen van het buitenleven mee naar huis nemen. Sommige ouders die hun kinderen ’s middags op komen halen laten die kinderen hun met vele kilo’s klei bedekte bovenkleding uittrekken, voor zij hen in hun blinkende bolides laten plaatsnemen. Andere ouders zijn eigenlijk enkel jaloers op hun kinderen, zij zouden ook nog wel eens graag in de modder willen rollen. Op school zelf is een beetje modder geen enkel probleem. Het gaat er om het uitwisselen van informatie, waarbij, als zo vaak het lesgeven geen éénrichtingsverkeer is, maar waar de onderwijzers regelmatig door de kinjderen worden bijgespijkerd. Anita gaf daarbij wel aan, dat de rijkdom van de Nijbroeker school niet alleen gelegen is in veel ruimte en mogelijkheden om buiten activiteiten op touw te zetten. De meeste van die activiteiten zouden nooit uitgevoerd kunnen worden zonder de hulp van de vele Nijbroekse vrijwilligers die altijd klaar staan om klussen voor de school uit te voeren.

woensdag 11 december

Deel dit bericht