Waardering voor (jonge) mantelzorgers

VOORST- Zorgt u langere tijd voor een naaste met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een blijk van waardering voor uw inzet als mantelzorger in de vorm van een cadeaubon. Deze wordt aangeboden door de gemeente Voorst. Er kan één mantelzorgwaardering per adres worden uitgekeerd.

Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden de volgende voorwaarden:

• de zorgvrager woont in de gemeente Voorst. Als de zorgvrager in een 24-uurs woon-zorgvoorziening woont, dan komt u niet in aanmerking voor de waardering;

• de mantelzorger verleent langer dan drie maanden, minimaal acht uur per week onbetaalde zorg;

• de mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg of laat zich registeren.

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers (kinderen en jongeren t/m 23 jaar met zorgtaken) is er een jongerenwaardering. Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of heeft één van hen een verstandelijke of lichamelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek? Maak je je daarover vaak zorgen en/of moet je thuis vaak meehelpen of zorgen voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Aanvraagformulier Iedereen die geregistreerd staat bij het Steunpunt Mantelzorg heeft een aanvraagformulier ontvangen. Denkt u of denk jij ook in aanmerking te komen voor deze waardering? Dan ligt er een aanvraagformulier klaar bij Mens en Welzijn Voorst. Ook kan het aanvraagformulier telefonisch worden aangevraagd bij Mens en Welzijn Voorst: 0571-279090.

Aanvragen voor 2019 kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2019

woensdag 20 november

Deel dit bericht