Werkgroep: Verder met Voorst zoekt woningbehoefte uit

Voorst- Alle bewoners van dorp Voorst, Appen, Gietelo, De Halmen, Voorster Klei, Empe en Klein Amsterdam wordt gevraagd mee te doen aan een korte enquête Vanaf 4 september staat op www.woneninvoorst.nl een enquête om de woningbehoefte in dorp Voorst en omgeving in kaart te brengen.

Volgens een onderzoek van IJsseldal Wonen in april dit jaar werd aangegeven dat in dorp Voorst de komende 10 à 15 jaar nauwelijks of geen woningbehoefte is.

Als de gemeente deze conclusie overneemt komt er in de komende 10-15 jaar geen woningbouw in het dorp Voorst.

De werkgroep, een initiatief van Voorster Belang, Stichting Dorpshuis Voorst, Ondernemersvereniging Voorst, CV Circus Voorst en de Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving, willen middels dit onderzoek de Gemeenteraad overtuigen dat er wel degelijk woningen moeten komen in het dorp.

De werkgroep vraagt iedereen deze enquête in te vullen, ook als u/je niet wilt verhuizen. Het kost ongeveer vier minuten van uw tijd.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er woningen nodig zijn dan heeft de gemeente Voorst al aangegeven hieraan hun medewerking te verlenen.

Het formulier staat op www.woneninvoorst.nl

woensdag 11 september

Deel dit bericht