Wethouder Peter Wormskamp: ‘We willen het beste voor onze jonge inwoners!’

Gemeente Voorst- Het lijkt nog steeds niet mogelijk te zijn dat de gemeenteraad als één volksvertegenwoordiger kan optreden wanneer het gaat om zaken die er écht toe doen. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering ging het wederom gruwelijk mis. En de jongeren waar het om gaat? Ze ontsporen waar je bij staat. Door Jos Bosch

‘We willen het beste voor onze jonge inwoners!’ Dát is een van de statements die wethouder Peter Wormskamp uitspreekt tijdens ons persoonlijk onderhoud op de donderdag na de raadsvergadering. De raadsvergadering van maandagavond 27 mei die verre van vlekkeloos is verlopen, een bijeenkomst waar veel wordt gesuggereerd en waarbij tot op de dag van vandaag veel mensen verdwalen op het spoor tussen fictie en werkelijkheid.

De datum …
Aanleiding tot de schorsing na slechts 5 minuten tijdens de raadsvergadering, is een datum in de stukken. Er is een verschil geconstateerd tussen een eerder concept en de uiteindelijke versie. GemeenteBelangen brengt dit aan de orde en vraagt om opheldering. Door de calamiteiten later op de avond is die opheldering er niet gekomen tijdens de raadsvergadering. Nadien en zelfs de dagen erna komt er een geruchtenstroom op gang waarbij wordt geroepen dat er sprake is van opzet en mogelijk zelfs wijziging van veel meer dan een datum.

We vragen de wethouder alsnog om zijn antwoord. Peter Wormskamp: “We hebben tijdig en conform afspraken een uitgangspuntennota opgeleverd en aangeboden aan de adviesraad sociaal domein. Dat is een adviesorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert, onder andere over dit onderwerp. Het was een conceptversie en werd op 7 mei binnen het college besproken en vastgesteld.”

‘Er is iets niet goed gegaan en dat is een feit.’
De wethouder vervolgt: “Het eerdere stuk was al in het systeem van de gemeenteraad gepubliceerd, vanaf het moment van het collegebesluit van 7 mei. Op 13 mei was er het Ronde Tafel Gesprek (RTG) en op de dag of een dag later is het juiste stuk in het raadsinformatiesysteem gezet. En dat is wat er niet goed is gegaan en dat vinden we als college heel vervelend. Dat had wél aangepast moeten zijn.”

Dus een dwaling in de stukken maar géén opzet. Wethouder Wormskamp: “Dan kun je de indruk krijgen van ‘er is iets bewust gedaan’. Er is iets niet goed gegaan en dat is een feit. Het is later aangepast en dat stuk stond vanaf 14 mei zeker in het systeem.”

Locaties in beeld
Het huidige jongerenhonk moet wijken voor nieuwbouw en tijd is hier een belangrijke speler. Gemeente Voorst loopt vele tonnen subsidie vanuit de provincie mis wanneer niet dit jaar wordt begonnen met het reinigen van de grond. Het is daarom dat het jongerenhonk wordt opgeheven en dat de gemeente op zoek is naar alternatieve locaties om daarmee te blijven voldoen aan de overeenkomst die er ligt met Younger at Heart.

Het geruchtencircuit roept dat er geen nieuwe locatie is voor de jongeren. Peter Wormskamp: “Daarom ben ik best blij met dit interview, want dat is feitelijk onjuist! We hebben op de dag van de RTG, 13 mei, in de ochtend twee vertegenwoordigers van Younger at Heart gesproken voor tijdelijke locaties van het honk” aldus de wethouder.

Dus er zijn locaties gevonden? “We hebben in overleg met hen twee locaties besproken om het acute probleem te ledigen. Dus we hebben als college invulling gegeven aan die roep die er al eerder was, dat de jongeren niet op straat komen te staan.”

De tijd dringt voor de jongeren, is er een locatie uitgekozen? “Tot nu toe hebben we op onze voorstellen nog geen reactie gehad” aldus wethouder Wormskamp.

De aanbesteding van het jongerenwerk

De gemeente zou de banden met Younger at Heart sowieso willen verbreken, aldus gonzende geruchten. “Het is gebruikelijk in overheidsland dat je voor grotere opdrachten gewoon een aanbesteding uitschrijft. Sterker nog, als we dat niét zouden doen krijgen we de vraag: best college, waarom beperkt u zich tot één aanbieder en wat maakt dat deze aanbieder de énige partij is die dit kan leveren.”

Er zijn meer aanbieders in de markt, de deur staat open voor iedereen, óók voor Younger at Heart? Peter Wormskamp: “Ik kan het niet uitleggen dat we maar één aanbieder zouden hebben en dat doet niets af aan de kwaliteit die Younger at Heart levert. De uniciteit kun je niet bepalen, want er is niet één aanbieder. Er zijn heel veel andere steden en dorpen waar ook jongerenwerk is en wat goed gaat. Het is echt niet dat we out of the blue iets bedenken.”

‘Goed bestuur richting onze inwoners’

Aanbesteding van jongerenwerk is dus een normale gang van zaken die iedere vier jaren hoort plaats te vinden. Door de periode tijdens Corona is daar anders mee omgegaan, nood breekt soms wetten.

Maar er is dus geen plan waarmee het huidige jongerenwerk buiten spel wordt gezet. Peter Wormskamp: “We hebben gekeken naar wat er nog meer kan. De basis is het rekenkamerrapport, hervormingswet jeugd en ons gezond boerenverstand, want er loopt een contract af.”

De wethouder vervolgt: “We hebben een uitgangspuntennotitie, die is gedeeld met de raad en die gaan we op een nette manier aanbesteden. Omdat dat ook een goed bestuur richting onze inwoners is. Het gaat niet alleen maar om prijs, het gaat ook om kwaliteit en een aantal waarborgen, zodat kinderen op een goede manier jongerenwerk krijgen. Dát is het uitgangspunt. Omdat je het goed wilt doen voor álle inwoners en dus ook de jongere inwoners.”

De gemeente wil af van Younger at Heart?

“Dat is framen” aldus de wethouder. “Dat is niet aan de orde en ik weet dat het geroepen wordt. We nodigen hen ook uit: biedt mee! En kun je niet alles, dan kun je werken met onderaannemers. We nodigen partijen uit en willen het beste voor onze jonge inwoners, niet meer en niet minder. Daar sta ik ook echt voor en dat meen ik vanuit het diepst van mijn hart!”

Aanbesteding voor vier jaar
“Voor deze aanbesteding was en is het altijd de bedoeling geweest om voor vier jaar aan te besteden. Dat betekent voor partijen die meedoen in het proces, dat je in principe voor vier jaar meedoet. Daar zitten wel evaluatiemomenten in, ook dát is goed bestuur. Het claimen van een exclusiviteit vind ik dus niet horen bij een nette aanbesteding, maar het is wel fair dat je als partij gewoon meedoet” aldus Peter Wormskamp.

Tot slot? Wethouder Wormskamp: “We willen het voor onze inwoners goed doen, op een transparante manier, waarbij we partijen uitnodigen en de huidige aanbieder mag meedoen. En als je écht de beste bent, dan win je toch?”

woensdag 5 juni 2024

Deel dit bericht