Workshop gefaseerd maaien boomgaardgras

Regio- Stichting IJsselboomgaarden en stichting landschapsbeheer Gelderland organiseren een workshop over gefaseerd maaien in hoogstamboomgaarden. De workshop start op donderdagavond 20 mei via een internetsessie waarin de achtergrond en werkwijze van het gefaseerd maaien wordt besproken. Vervolgens krijgen deelnemers informatie over gefaseerd maaien toegestuurd. Op basis daarvan kan men zelf aan de slag om het te proberen. Zo gauw er geen Covid 19 maatregelen meer zijn, volgt er een praktijkochtend op een zaterdag. Waarschijnlijk in de loop van augustus. Die zal plaats vinden in een boomgaard in Twello, centraal gelegen in de gemeente Voorst. Boomgaardeigenaren die willen deelnemen, aan deze workshop kunnen zich voor 19 mei melden via lerutte@ijsselboomgaarden.nl. Na aanmelding krijgen ze een link toegestuurd om deel te kunnen nemen aan de internetsessie.

Gefaseerd maaien betekent de begroeiing onder de bomen met meer variatie in de tijd en steeds maar delen van de boomgaard te maaien. Dus niet alle begroeiing in een keer maaien en afvoeren en dat regelmatig maar te herhalen tot in het najaar. Wat dan wel? Door te wachten met maaien tot begin juni, en dan vervolgens banen of delen van de boomgaard te maaien en de rest door te laten groeien. En na enkele weken weer een ander deel te maaien en wat je eerder had gemaaid weer laat uitgroeien. Zo krijg je variatie in de groeistadia van het gras maar vooral ook van de andere planten die er tussen de grassen groeien zoals klavers. Door gefaseerd te maaien, zorg je dat er meer andere planten komen en dat die planten kunnen bloeien en dat in het langere gras ook insecten en andere dieren zich beter kunnen voortplanten en overleven. Gefaseerd maaien helpt dus bij het krijgen van meer variatie aan planten en dieren in de boomgaard.

De bloeiende hoogstamfruitbomen in het buitengebied van de gemeente Voorst leveren deze weken een overdaad aan bloemen. Deze bloemen biedt volop voedselkansen voor nectar en stuifmeel zoekende bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten die daarbij zorgen voor bestuiving van de bloemen. Tegelijk ontwikkelen zich andere insecten die zich, soms als rups, voeden met plantensappen van de jonge blaadjes en tere twijgjes die uit de knoppen zijn ontstaan. En die insecten worden weer gezocht door mezen en andere vogels om hun jongen mee te voeden. Een drukte van belang dus in die fruitboom van planten en dieren die elkaar nodig hebben. Zo’n voedselweb werkt alleen goed, als er straks nadat de fruitbloemen zijn omgezet naar beginnende vruchtjes, weer andere bloemen zijn waar insecten en vogels verder kunnen met hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een diversiteit aan planten en dieren kan dit geheel versterken.

Die andere bloemen zijn te vinden in de onderbegroeiing, de struiken en heggen en bermen en weide- en akkerranden in de directe omgeving van fruitbomen. Het mooiste is als het aanbod van bloemen zover mogelijk doorloopt in de zomer tot het najaar. Dit noemt men een bloesemboog. De variatie in het aanbod van bloemen kun je een handje helpen door struiken en heggen aan te planten. Door weide- en akkerranden in te zaaien met een zadenmengsel van inheemse kruiden die op verschillende tijden in het jaar bloeien. En door gefaseerd te gaan maaien in de boomgaard.

Deze workshop is een van de onderdelen van het project Bevorderen biodiversiteit in de hoogstamboomgaard die de stichting Ijsselboomgaarden uitvoert in opdracht van de gemeente Voorst. Boomgaardeneigenaren in de gemeente Voorst die willen uitzoeken wat ze kunnen doen om meer planten en dieren te krijgen in hun boomgaarden kunnen daarvoor gebruik maken van een Wegwijzer Biodiversiteit inde hoogstamboomgaard. Inmiddels hebben al tientallen eigenaren deze wegwijzer aangevraagd en zijn aan de slag gegaan. Ook zijn er adviesbezoeken geweest waar samen met de boomgaardeigenaren gezocht wordt naar mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen. Boomgaardeigenaren die ook met de wegwijzer aan de slag willen of meer willen weten van het project Biodiversiteit kunnen een bericht sturen via lerutte@ijsselboomgaarden.nl .

woensdag 5 mei 2021

Deel dit bericht