Zomerschool voor kinderen van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Regio- Dinsdag 20 juli tot donderdag 26 augustus is er weer een Zomerschool voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 6–12 jaar. Tijdens de zomer, 2 dagdelen per week, weer even in de schoolbanken. Het is een mooie kans voor basisschoolgaande kinderen om met een goede start het nieuwe schooljaar te beginnen. Tijdens deze 6 weken staan er buddy’s klaar in de vorm van docent-leerlingen, die met hen aan de slag gaan voor de vakken Nederlands, Lezen en Rekenen.

​Kinderen die bij Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst staan of worden ingeschreven komen in aanmerking voor deelname. Door de enorme belangstelling van vorig jaar hebben wij dit jaar plaats voor 120 kinderen.

Een geselecteerde groep student docenten staat hiervoor klaar. Iedere docent gaat met maximaal 4 kinderen aan de slag; zo er is optimaal aandacht voor de leerling. Er wordt in de vakken Taal, Lezen en Rekenen lesgegeven. De stof van het afgelopen schooljaar wordt herhaald en door het kleinschalige onderwijs kan er ook extra aandacht gegeven worden aan die onderdelen waar een kind meer moeite mee heeft. Tijdens de Zomerschool gaan de leerlingen onder begeleiding van hun buddy naar CODA. Daar volgen ze gedurende 4 dagdelen een speciaal leesbevorderingsprogramma, dat in nauwe samenwerking met CODA is opgesteld.

Alle leerlingen van de Zomerschool ontvangen aan het einde van dit programma een diploma als beloning voor hun inzet en worden verwend met een cadeau dat hun wordt aangeboden door de Bobbi Foundation.

Voor aanmelden ga naar https://www.project-leergeld.nl/

woensdag 9 juni 2021

Deel dit bericht