Zonneveld Ossenkolkweg

Terwolde- De omwonenden en de belangenverenigingen van Welsum, Nijbroek en Terwolde hebben zich uitgesproken tegen de aanleg van een grootschalig zonneveld aan de Ossenkolkweg in Terwolde. De gemeenteraad van Voorst zal daarover een brief ontvangen waarbij de argumenten verder zijn toegelicht.

In de afgelopen weken heeft een overleg tussen de omwonenden en een drietal betrokken belangenverenigingen uit Welsum, Nijbroek en Terwolde plaats gehad over het voornemen van Light Source - BP om een zonneveld van 35 hectares aan te leggen tussen de Ossenkolkweg en de Terwoldse Wetering. Naar aanleiding van het overleg is besloten om de gemeenteraad voor te stellen het voornemen bij voorbaat af te wijzen. Het belangrijkste bezwaar is dat het gebied zich niet leent voor zonnevelden.

Dat neemt niet weg dat plaatsing van een kleinschalige zonnepark op een daarvoor geschikte locatie zeer wel mogelijk en wenselijk is. Dat vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad zal daarover bericht worden, na afloop van de zomervakantie.

woensdag 31 juli

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws