Zwembad De Schaeck krijgt financiële steun vanuit gemeenteraad!

Twello- Het warmste bad van de regio heeft financiële zorgen. Sinds maart 2020 zijn de inkomsten door de teruglopende bezoekersaantallen drastisch verminderd. Verplichte sluiting en geen andere bron van inkomsten als bezoekers thuis moeten blijven. Corona heeft flinke strepen door de rekening van het zwembad gehaald. Het einde van onzekere (financiële) tijden is nog niet in zicht, maar de raad van gemeente Voorst is unaniem van mening, dat financiële steun gegeven moet worden.

Het behoeft weinig uitleg en voorstellingsvermogen om na te kunnen gaan, dat zwembad De Schaeck haar financiële plaatje niet rond gaat krijgen. De diverse lockdowns dwongen het bedrijf diverse malen om de deuren te sluiten voor de bezoekers; het bad mocht eenvoudigweg niet open blijven. Het prachtige zwembad, welke ook een grote aantrekkingskracht heeft buiten de gemeentegrenzen, loopt daarmee álle inkomsten mis. Entreegelden, lesgelden maar ook de levendige horeca is een belangrijke bron van inkomsten.

Aantrekkingskracht, de sociale aspecten en vele voorzieningen maken, dat De Schaeck een spil is in de samenleving. Een belangrijke schakel en niet in de laatste plaats vanwege een gezonde sportbeoefening. Het kan dan ook niet anders dan dat een volksvertegenwoordiging in deze steun blijft geven. Wel zijn er kritische blikken en wordt het college gevraagd om de raad blijvend te informeren. Want komt het geld ooit weer terug en zo niet, hoe gaan deze gelden dan worden gecompenseerd?

Wethouder van der Sleen geeft aan, dat het college en raad op één lijn zitten betreffende de belangrijke maatschappelijke functie. Op de vraag omtrent het in kaart brengen van de financiële situatie geeft hij aan, dat dit tot aan heden nog niet mogelijk was. “Bezoekersaantallen en zwemlesuren kwamen niet meer van de grond door Corona. Dus ook het college werd overspoeld door maatregelen welke niet te overzien waren.” En op de vraag van de raad richting de nabije toekomst drukt hij deze op het hart: “Uiteraard zal het college actief blijven met de vinger aan de pols.”

De gemeenteraad heeft het dringende verzoek aan het college, om toch kritisch te blijven en de financiën te blijven volgen. Hoewel de raad zelf niet met ideeën of voorstellen komt, richt zij zich wel tot het zwembadbestuur met de mededeling, dat deze een actieve houding dient te blijven innemen als ook; blijf kritisch en creatief!

woensdag 27 januari 2021

Deel dit bericht