50 jarig jubileum Tennisclub De Schaeck op 12 januari

TWELLO.- Tennisclub De Schaeck bestaat 12 januari 50 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een receptie waarvoor de huidige leden, oud-leden, sponsoren en relaties van 14.00 uur tot 16.00 uur worden uitgenodigd op het tennispark de Schaeck aan het Schakerpad. Ontstaan van het park

In 1969 kocht de heer Heemskerk grond van de familie Van de Beld. Er werden drie tennisbanen aangelegd met daarbij een houten clubhuis. Zoon Jan verzorgde tennislessen en echtgenote Miny beheerde de bar. Het eerste jaar was een moeilijk jaar, aldus Miny. De Twellose bevolking bleef weg. Er werd vooral getennist door de “elite” van Twello, m.n. door de toenmalige artsen. Het ledenaantal trok aan toen deze artsen tennis als een uitstekende lichaamsbeweging gingen voorschrijven aan hun welvaartsbuikenbezittende patiënten, zoals te lezen valt in een krantenartikel uit deze tijd.

Oprichting van de tennisvereniging

In januari 1970 werd de tennisvereniging opgericht. Er werd meteen gestart met competitiespelen.

Het ledenaantal groeide naar 200. Niet iedereen speelde competitie en dat gaf nogal eens wrijving. Wie mochten er op de banen spelen, de wel of niet competitiespelende leden?

Geschiedenis van het park

In 1981 namen Jan en Miny het park van vader Heemskerk over. Het houten clubhuis werd afgebroken en vervangen door het huidige clubhuis. De ingemetselde steen met de namen van de kinderen van Jan en Miny memoriseert hieraan. Ook werd het aantal banen uitgebreid. De nieuwe eigenaren bouwden een huis naast het park. Zo kon Miny het “moeder” zijn, de belangrijkste rol toentertijd in haar leven, makkelijker combineren met haar werk op het park. Het clubhuis met barvrouw Miny zorgde voor gezelligheid na het tennissen. Het bordje achter de bar nodigde daarvoor uit “Nemen we er nog één, of gaan we heen?” En dat laatste ging door tot in uurtjes, die tegenwoordig niet toegestaan zijn. In 1991 werd het park om gezondheidsredenen verkocht aan Joop de Jonge.

Tennisclub eigenaar van het park

In 1993 verkocht Joop de Jonge het park aan de tennisclub.

Na aankoop werden meerdere commissies opgericht. Dit om het reilen en zeilen op alle fronten goed te doen verlopen. De commissies werden en worden ook nu nog bemand door vrijwilligers. Het ledenaantal groeide in die tijd tot zo’n 600 leden. Deze groei kwam mede door de prestaties van o.a. de Nederlandse spelers Haarhuis, Krajicek en Eltingh. Zij gaven bekendheid aan de sport.

Belangrijke renovatie

In 2017 renoveerden vrijwilligers het park. In het clubhuis werd de keuken vernieuwd. Buiten werd de afrastering en de bestrating aangepakt. De banen werden aangepast aan de KNLTB wedstrijdeisen. Met professionele hulp werden er 4 winterbanen aangelegd.

Spelen in de veilinghal

In de winter tennissen was tot het leggen van de winterbanen in 2017 op de Schaeck niet mogelijk.

Er werd uitgeweken naar de toen nog aanwezige veilinghal aan de Veilingstraat. Met vereende krachten waren hier twee tennisbanen aangelegd. Er werd gespeeld op asfalt, kleedkamers en douches waren niet aanwezig. Voor aanvang dienden de veilingkisten weggezet te worden. Als het buiten geregend of gesneeuwd had was de vloer zo glad dat de ballen bijna niet van de vele aanwezige aardappelen in veilinghal te onderscheiden waren. De natte ballen lieten ook hun sporen na op de muren, waardoor de vereniging dikwijls ter verantwoording werd geroepen.

Tennisclub nu

De club telt momenteel ruim 400 leden. Dhr Roerink vertelt dat de club actief en laagdrempelig is.

Competitiespelen is mogelijk voor jong tot oud. Er worden tennislessen gegeven.

Vijftig jarig jubileum op 12 januari

Voor dit jubileum worden de huidige leden, oud- leden, sponsoren en relaties uitgenodigd.

De organisatie stelt het ter beschikking stellen van foto’s, artikelen en anekdotes zeer op prijs.

Deze zullen tentoongesteld worden, waardoor het 50 jarige jubileum beleefd kan worden.

De receptie vindt plaats op 12 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur op het tennispark aan het Schakerpad.

Aanmelden:

Aanmelden z.s.m. via jubileum@tcdeschaeck.nl

woensdag 13 november

Deel dit bericht