Bijzonder schaatsseizoen voor ijsclub Terwolde

Terwolde- In de onlangs gehouden ledenvergadering van de IJsclub Terwolde zijn weer de nodige acties en wijzigingen voor het nieuwe schaatsseizoen besproken. Eric Spijker, sinds 1996 bestuurslid waarvan 6 jaar als voorzitter, gaat het bestuur verlaten. Een nieuw bestuurslid, Rob Linthorst, heeft zich gemeld en is met goedkeuring van allen ondertussen toegetreden tot het bestuur en zal de taken van Eric overnemen. De heren Gert Lammers en Jan de Weerd hebben aangegeven aan het eind van dit schaatsseizoen ook de bestuursfuncties beschikbaar te stellen.

De voorbereidingen voor het vervangen van de huidige baanverlichting naar duurzame LED verlichting is gestart, mede mogelijk gemaakt door het verkrijgen van een subsidie van de Rabo Bank. De ijsclub doet dit jaar mee met de Rabo ClubSupport 2020 actie, Als u de club wilt steunen, stem dan voor 25 oktober a.s op IJsclub Terwolde ! (ga hiervoor naar de website van de Rabo Bank). Als gevolg van de algemene lage waterstand is het ook aan de Kadijk een flinke uitdaging om het opgepompte water in de baan te houden. Er worden voorzieningen aangebracht om het te warme grondwater niet direct maar via een open overloop in de baan te pompen. Tevens worden extra voorzieningen aangebracht om met een verplaatsbare opstapplank veiliger het ijs te kunnen betreden. Door veel zelfwerkzaamheid van de bestuursleden en vrijwilligers kunnen ook dit jaar de prijzen van de entreekaarten ongewijzigd blijven. Nieuwe leden die zich voor 1 november a.s aanmelden, kunnen nog gebruik maken van de bestaande tarieven! Voor lidmaatschapskaarten na 1 november of aan de baan, gelden andere tarieven.

Honderd jarig jubileum
Een heel belangrijk agendapunt was invulling te geven aan het feit dat aankomend winterseizoen de ijsclub 100 jaar bestaat. De notulen van de ledenvergaderingen van de beginjaren zijn helaas niet meer in het bezit of zijn in het verleden niet goed bijgehouden, dus de exacte oprichtingsdatum is dan ook niet meer juist vast te stellen en zelfs ook niet bij de “Oudheidkundige Kring Voorst” te achterhalen. Wel bekend is dat op 27 februari 1971 een receptie gehouden werd tgv het 50 jarig bestaan, Hieruit concludeert het bestuur dat op 27 februari 2021 de ijsclub 100 jaar bestaat. Het schaatsen heeft in de afgelopen 100 jaar op diverse locaties in de volgorde van “ de Lange Hank”; “ bij cafe Noteboom”; “ de Mijntjes”; “de Kolk”; en vanaf 1964 aan “de Kadijk” in Terwolde plaats gevonden. Evenementen tgv het 100 jarig bestaan zijn in verband met het coronavirus nog niet te plannen, maar het zou wel erg mooi zijn als er op 27 februari voldoende ijs aan de Kadijk zou liggen om dan coronaveilig in de buitenlucht een en ander te kunnen organiseren, zoals het organiseren van een mini Elfstedentocht samen met de ouders en schoolbegeleiders van basisscholen uit de omliggende dorpen. Een historische wandeltocht naar de bovengenoemde ijsbaanlocaties zal zeker in het jaar 2021 plaats gaan vinden. Wij zijn nog op zoek naar oude foto’s etc.

Mocht u meer willen weten over de ijsclub Terwolde en haar bestuur, kijkt dan eens op website: www.ijsclub-terwolde.nl. IJsclub Terwolde wenst u een gezonde en mooie winter toe en als het gaat vriezen, kijk dan op de website voor de openingstijden en de eventuele evenementen tgv het 100 jaar bestaan.

woensdag 14 oktober

Deel dit bericht