Biljart vereniging bestaat driekwart eeuw

Twello- Biljartvereniging Sport en Vriendschap herdacht tijdens een informele bijeenkomst het 75 jarige jubileum. Een ‘feestdag’ voor de leden die met een intern 10 over rood biljarttoernooi, met als winnaar Pierre Prinse, en een gezellige receptie dit heugelijke feit luister bij wisten te zetten.

In Jachtlust, waar de biljartclub al enkele jaren haar domicilie heeft, was het zaterdag een gezellige drukte en mocht het bestuur talrijke felicitaties in ontvangst nemen. Wethouder Hans van der Sleen namens de gemeente Voorst en vertegenwoordigers van regionale biljartverenigingen gaven acte de présence. In zijn toespraak prees voorzitter Douwe Dijkstra het vele werk van de lustrum commissie en last but not least zette hij de ereleden Christine Wolbrink en Gerrit van de Put in het zonnetje.

Rijke historie
Een jaar nadat Nederland was bevrijd (1946) werd de biljartvereniging opgericht. Het is dus niet verwonderlijk dat er nu na 75 jaar teruggeblikt kan worden op een rijke historie. Met circa vijftien leden is Biljartvereniging Sport en Vriendschap in 1946 op twee biljarttafels gestart in het ‘Stationskoffiehuis’, nu Brasserie Korderijnk. Dat was jarenlang erg gezellig, maar in een dorp met 12.000 inwoners was het potentieel veel groter. In 2002 verhuisde de vereniging naar ‘Het Klavertje’ in de Schoolstraat. Naar een souterrain met drie biljarttafels, waar het aantal leden gestaag naar 20 groeide. Op termijn, zo was bekend, moest men deze ruimte weer verlaten en met de bouw van het Kulturhus kwam de huidige accommodatie in sporthal Jachtlust vrij. Opvallend detail is dat na het 70-jarige jubileum de animo zichtbaar steeg, er staan nu 50 leden geregistreerd. Met een flink aantal biljarttafels kent de vereniging vrijwel geen wachttijden. De gehele week, op werkdagen en in het weekend, kan men hier terecht.

Van de historie naar het heden. Voorzitter Dijkstra deed een oproep om de diversiteit in de vereniging te vergroten. Met nu ‘slechts’ 1 vrouwelijk lid kan en moet de verhouding man/vrouw verbeterd worden. Hij verzocht een ieder zich in te zetten om met name vrouwen te bewegen om toe te treden als lid van Sport en Vriendschap.

Wethouder Hans v/d Sleen complimenteerde biljartvereniging Sport en Vriendschap met de mijlpaal: driekwart eeuw verenigingsleven.

woensdag 20 oktober 2021

Deel dit bericht