IJsclub Nijbroek Vooruit stopt veel energie in verbeteren baan en accommodatie

Nijbroek- De mensen van de Nijbroekse ijsclub zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van het komende winterseizoen. Secretaris Gerrit Bouwman meldt dat hij een strenge winter verwacht met veel ijsdagen, dus de bestuursleden zijn met vereende krachten begonnen om een aantal verbeteringen aan en rond de baan aan de Kampweg aan te brengen. Eén van de heikele punten rond de baan bestond uit de problematiek rond het parkeerbeleid. Om dat goed en toekomstgericht op te lossen wordt nu de afvoersloot langs de Kampweg, ter hoogte van de ijsbaan, voorzien van duikers en bedekt met een dikke laag gebroken puin, zodat ter plekke voldoende parkeergelegenheid ontstaat. In één moeite door zal voor de toiletgelegenheid een nieuwe septietank worden geplaatst en de oostkant van de baan van z’n begroeiing worden ontdaan. Ter plaatse ontstond nl. door verkeerd vallende wind bij vriezend weer bijna altijd een zwakke plek voor op de ijsbaan, zodat de toegang moeilijk werd en de koek en zoopie tent bijkans onbereikbaar werd. De liguster begroeiing wordt vervangen door een gazen wand, waardoor de vrieswind vrij spel heeft. Als ’s winters het ijs dik genoeg is, wordt die gazen wand afgesloten door gesloten wanden, zodat de schaatsers toch een gerieflijke plek op de baan houden, uit de wind, kort bij de hete chocolademelk en voorzien van een rij eveneens nieuw te plaatsen zitbanken. Dit is weliswaar een grote klus, maar daar blijft het niet bij. Vorig weekeinde waren de vrijwilligers van Nijbroek Vooruit ook met man en macht bezig om de bodem van de baan, nog gladder uit te maaien, de kanten keurig op te scheren en alle groeisels te verwijderen, zodat bij het eerste kraken van het komende ijs, de baan en spic en span bij licht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de ijsclub is op woensdag 6 december vanaf 20.00 uur in de Arend te Nijbroek. Bestuursleden welke aftredend en herkiesbaar zijn Gerard Bonhof (bestuurslid) en Gerrit Bouwman (penningmeester). Het bestuur stelt Kevin Pannekoek voor om voor 1 jaar zitting in het bestuur te nemen en nadien zo mogelijk voor 3 jaar de functie van bestuurslid uit te oefenen. mits goedkeuring van de vergadering. Er is nog steeds een bestuursfunctie vacant, gegadigden kunnen zich aanmelden bij Harry Bonhof of anders bij de jaarvergadering. Doordat in het begin van dit jaar nog enkele dagen geschaatst kon worden is het ledental van de vereniging nagenoeg gelijk gebleven. De vrijwilligers van Nijbroek Vooruit zijn momenteel bezig om de leden weer van nieuwe ledenkaarten te voorzien.

woensdag 8 november

Deel dit bericht