LANCERING VOORSTER SPORT- EN BEWEEGAKKOORD: GLOSSY VOOR 61 PARTNERS

Gemeente Voorst- Afgelopen week viel bij 61 partners van het sport- en beweegakkoord de Glossy op de deurmat. Sport en bewegen hebben al langer een belangrijke rol in de gemeente Voorst. Maar er valt ook nog winst te behalen. Samenwerking tussen de dorpskernen, oog voor kwetsbare doelgroepen en het verbeteren van de zichtbaarheid van buurtsportcoaches (Voorst Actief) zijn zo enkele uitdagingen. Met dit sport- en beweegakkoord, als Glossy gepresenteerd, kunnen we het enthousiasme, de goede voorbeelden en de uitdagingen zichtbaarder maken, stroomlijnen en hopelijk zelfs versnellen.

In dit akkoord staat één ding centraal: iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst. Jong en oud, met of zonder beperking, dichtbij en veilig. En juist de samenwerking die volgt uit dit akkoord waarborgt dat. Zoveel mogelijk mensen in de gemeente Voorst met plezier te laten sporten en bewegen is de gezamenlijke uitdaging.

Kick-off
Samen met alle partners wilde de regiegroep, tijdens de Nationale Sportweek afgelopen september, de officiële aftrap groots vieren. De partners meenemen in de ambities en acties, zodat zij kenbaar konden maken waar zij hun energie op in wilden zetten. Vanwege de Covid-19 maatregelen bleek dit niet mogelijk en werd besloten de kick-off te verplaatsen naar het einde van het jaar in een aangepaste variant. Helaas gooide de tweede lockdown ook roet in het eten. Maar nu is het moment daar, in de vorm van een Glossy, het vertrekpunt voor de komende jaren. Een mooi moment waarvandaan samengewerkt wordt aan de ambities en acties.

Van Nationaal naar Voorster sport- en beweegakkoord
Medio 2018 is het Nationaal Sportakkoord vastgesteld waarin invulling wordt gegeven aan zes ambities: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’. De Minister van Sport zag de ambities uit dit Nationale Sportakkoord graag lokaal vertaald in alle gemeenten. Wethouder Hans van der Sleen: “De gemeente Voorst is in 2019 van start gegaan met drie partners die de intentieverklaring ondertekend hebben. De sportformateur van de Gelderse Sport Federatie heeft samen met de adviseur sport en bewegen het traject opgepakt en vervolgens is er een kerngroep samengesteld. Na meerdere bijeenkomsten op verschillenden locaties in onze gemeente zijn begin 2020 de acties concreet geworden. Als wethouder ben ik trots op het eindresultaat en de betrokkenheid van al die partners. Er is een regiegroep in het leven geroepen en het is hun toevertrouwd om daadkrachtig met de uitvoering van alle thema’s aan de slag te gaan.”

Uitvoering thema’s
De regiegroep van het akkoord, bestaande uit Anne Pannekoek, Arjan de Valk, Guus Kroes, Ingrid de Croon, Karin van Veen-Peet, Lugo Schoonman, Tom Spijker en Wilco van Rooijen, heeft een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoerende fase van het akkoord. Hierbij wordt ingezet op speerpunten binnen de vier thema’s, inclusief sporten en bewegen, vitale sportaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. In de gemeente Voorst beginnen we niet op nul. We hebben al geweldige sportfaciliteiten en er zijn al talrijke prachtige initiatieven. Er wordt al steeds meer samengewerkt op het gebied van sport en bewegen, met zowel zorg, welzijn als het onderwijs. En er gebeurt al veel bij de sport zelf. Voorst Actief (on Tour) speelt hierin een belangrijke rol. Dit akkoord moet zorgen voor een extra impuls om sport en bewegen te versterken en haar maatschappelijke functie optimaal te benutten.

woensdag 27 januari 2021

Deel dit bericht