Niek Zegers nieuwe voorzitter TTV Trias

Twello- Na een periode van 15 jaar in het bestuur van Trias waarvan ruim 8 jaar als voorzitter heeft Bas von Pickartz zijn voorzittershamer overgedragen aan Niek Zegers. De Twellose Tafeltennisclub kan terugkijken op een voorzittersperiode waarin veel is gerealiseerd, zoals verbeteringen aan ons clubgebouw maar bovenal een voortzetting van waarom het echt gaat bij Trias: gezamenlijk in een prettige sfeer met elkaar sporten met naast het sportieve aspect ook aandacht voor de derde helft.

Niek Zegers is al jarenlang een actief lid. Zo heeft hij in het verleden de financiën al eens beheerd, organiseert hij activiteiten en is eveneens actief in de jeugdbegeleiding. Nadat Niek zijn voorganger bedankte presenteerde Niek zijn kijk op de toekomst. Gezamenlijk in gezelligheid de tafeltennissport blijven beoefenen blijft de boventoon voeren. Daarnaast blijft veel aandacht uitgaan naar de jeugd, worden initiatieven op poten gezet om ook de oudere dorpsgenoten een mogelijkheid te geven om gezellig te tafeltennissen (Oldstars) en zal er aandacht uitgaan naar een verdere ontwikkeling en verduurzaming van ons clubgebouw. En ook wij kunnen er niet omheen: de veiligheid en bescherming van onze leden tegen Corona is een voorwaarde. Wilt u ook een keer kijken bij Trias? Niek nodigt u uit – bijvoorbeeld op de woensdagavond waarop onze recreatieve leden vanaf 20.00 uur onder begeleiding een balletje slaan.

woensdag 23 september

Deel dit bericht