Voorwaarts gaat Voorwaarts en 1.245 jubilarisjaren

TWELLO- Zondag 5 januari 10.30 uur: het clubgebouw van Voorwaarts aan de Laene was weer bomvol. In een schitterend decor wensten de aanwezige leden, partners, familie en vrienden elkaar het allerbeste voor 2020 en werden 36 leden gehuldigd met hun 25, 40, 50 of 60 jarig lidmaatschap.

Tradities zijn mooi en waardevol om te koesteren. Zo ook nu weer. De ceremoniemeesters Jeroen voor ’t Hekke en Arra Hulsebos openden de receptie zoals te doen gebruikelijk en gaven daarna het woord aan de voorzitter Kick Scholten. Hij blikte terug en keek vooruit. De conclusie is dat Voorwaarts voorwaarts gaat.

Metamorfose clubgebouw

De vereniging staat er gewoonweg goed voor. Het ledenaantal is gestegen naar 2.494, de sfeer is goed en financieel zijn we gezond. Uiteraard zijn er uitdagingen, maar de afdelingen Beach, Gymnastiek, Handbal, Voetbal en Volleybal hebben de zaken veelal op orde. Een hele belangrijke taak in de komende pakweg 2 à 3 jaren is het borgen van de faciliteiten om (betaalbaar) te kunnen blijven sporten, vooral als het gaat om de zaalsporten. Het bestuur is blij met de gesprekken met de Koepel en de gemeente om die uitdaging samen aan te gaan. Een ander in het oog springende actie is de metamorfose van het clubgebouw die na jarenlang sparen en een aantal inzamelacties in de zomermaanden wordt gerealiseerd. Van overkapping van de ruimte tussen kleedkamers en kantine tot een nieuwe keuken, interieur, aanpassing muur richting hoofdveld en meer.

De voorzitter sloot af met een enorme blijk van waardering voor de vrijwilligers en sponsors omdat zonder deze mensen het niet mogelijk is om die belangrijke rol te blijven vervullen zoals Voorwaarts nu doet. Niet alleen voor die 2.494 leden, maar ook voor de ruim 7.000 inwoners van de gemeente Voorst die als gezinslid of partner daar ook nog eens bij horen.

De jubilarissen en de emotie

In onderstaande tabel staan de namen en het aantal jaren lidmaatschap van de jubilarissen. Zonder mensen tekort te willen doen waren met name de verhalen van de 40 en 50 jarige jubilarissen (extra) bijzonder. Wat dan telkens opvalt is hoe belangrijk een vereniging in het dagelijkse leven van mensen kan zijn. De onderlinge verbondenheid, vriendschap, steun, gezelligheid en humor. Drie leden kregen spontaan een bos bloemen en een blijk van waardering, namelijk lid ontspanningscommissie Janka Poll, oud-voorzitter Gerard Meeuwsen en Peter Engelhard, sponsor en vrijwilliger.

De receptie kreeg nog een extra lading door het moment van stilte voor de leden die de vereniging ontvallen zijn en het verhaal recht uit het hart van één van de jubilarissen. De jubilaris, die normaal gesproken goed van zijn woorden af komt, viel even stil en daarmee alle aanwezigen. Hiermee werd de onderlinge verbondenheid nog eens onderstreept.

Op de foto een flink aantal van hen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.

Bijlage: foto jubilarissen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Voorwaarts d.d. 5 januari 2020.

woensdag 15 januari

Deel dit bericht