AOC Oost, locatie Twello start in augustus 2018 met “Het Groene Lyceum”

Twello- Andere locaties van het AOC Oost hebben al een aantal jaren een Toproute voor leerlingen die qua niveau de HAVO aan kunnen. Nu start de locatie in Twello ook met deze route met ingang van september 2018. De route gaat van start wanneer zich tenminste twintig leerlingen hiervoor aanmelden.

Kortom, kun je na de basisschool de HAVO aan? Dan biedt Het Groene Lyceum een ondernemende, onderzoekende en doorlopende leerlijn gericht op doorstroom naar het HBO. Net als in het VMBO-groen leer je ook op Het Groene Lyceum veel in de praktijk en in een supergroene omgeving in een schitterend schoolgebouw. Naast de theorie wordt er veel aandacht besteedt aan vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, presenteren en ontwikkeling van zelfstandigheid. Dit is een leerroute die niet voor iedere leerling geschikt is maar vooral voor “doeners” die om kunnen gaan met afwisseling. In zes jaar haal je niet alleen een VMBO GL/TL-diploma maar ook een MBO niveau 4-diploma.

Doorstroom naar het HBO

Nu kiezen voor Het Groene Lyceum en straks voor het HBO is een slimme zet. De groene sector heeft veel toekomst: De agrofood- en tuinbouwsector zijn een van de belangrijkste motoren van de economie. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Om effectief meer voedsel te produceren is kennis nodig en Nederland is daarin een van de toonaangevende landen. De economie heeft met name behoefte aan afstudeerders op HBO-niveau. Het Groene Lyceum sluit daar uitstekend op aan. Je kunt na zes jaar Het Groene Lyceum naar bijna alle vormen van het HBO.

Toelating

Je bent als leerling uit groep 8 toelaatbaar voor Het Groene Lyceum als je tenminste de HAVO aan kunt en een binding hebt met groen, voeding , dieren en het milieu. En heel belangrijk is, dat je makkelijk omgaat met andere leerlingen, want je moet veel samenwerken. Voor meer informatie kunnen ouders en leerlingen in ieder geval terecht op de voorlichtingsavonden op de Apeldoornse scholen begin oktober en op de scholenmarkt op 8 november 2017 in Twello bij AOC Oost. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met AOC Oost te Twello, tel. 088-2620800. Voor meer informatie zie ook www.aoc-oost.nl of kom naar de Open Dagen op 26 en 27 januari 2018.

woensdag 27 september

Deel dit bericht