Avond over de kansen voor recreatie en toerisme in het dorp Voorst e.o.

Voorst- Op 10 november wordt in het Dorpshuis Voorst een avond gehouden over de kansen om recreatie en toerisme in het dorp Voorst en omgeving verder te ontwikkelen. Hier is onderzoek naar gedaan in opdracht van de Ondernemersvereniging OVV en de gemeente Voorst. De uitkomsten worden op 10 november gepresenteerd aan eenieder die daarvoor belangstelling heeft.

De toeristische markt in de gemeente Voorst heeft groeipotentie, volgens het gespecialiseerde adviesbureau ZKA Leisure Consultants in een advies aan de gemeente Voorst uit 2017. Begin 2020 heeft het Arnhemse Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd dit verder onderzocht, specifiek voor het dorp Voorst. Vanwege corona was het helaas niet mogelijk de bevindingen uit dit onderzoek aansluitend te presenteren aan een breed publiek. Ondertussen lijkt het erop dat corona in ieder geval een positief effect heeft op de binnenlandse markt voor recreatie en toerisme. Op 10 november wordt dit alles gepresenteerd en wordt bekeken hoe de kansen benut kunnen worden voor het dorp Voorst en omgeving. Naast de presentatie van het rapport van het Bureau voor Ruimte & en Vrije zal ook Visit Veluwe, de organisatie die de toeristische promotie van de Veluwe verzorgt, een presentatie verzorgen.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die zakelijk of privé belangstelling heeft voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in en om het dorp Voorst. Het is de bedoeling na de 10e november een projectroep samen te stellen die onder de vlag van de ondernemersvereniging Voorst aan de slag gaat om de aanbevelingen uit het rapport verder uit te werken.

Wie deze avond wil bijwonen wordt verzocht zich aan te melden via een mailtje naar info@dorp-voorst.nl. Indien u het rapport van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd per e-mail wenst te ontvangen, dan kunt u dat in de mail aangeven. En wie al op voorhand belangstelling heeft om in de projectgroep te participeren kan dat ook in de mail aangegeven.

Zij zien u graag op 10 november in het Dorpshuis Voorst, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

woensdag 6 oktober 2021

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws