Bewoners welkom op online startavond Klompenpad Wilp

Wilp- Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meedenken over de doorontwikkeling van de wandelmogelijkheden in de omgeving van Wilp? Doe dan mee aan de online startavond op dinsdag 23 november. De digitale bijeenkomst start om 19.30 uur. Meld u aan via www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-wilp. Na aanmelden ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Klompenpaden in Gelderland
In Gelderland en Utrecht zijn 131 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie. In de buitengebieden van de gemeente Voorst liggen al zeven Klompenpaden: het nieuwe Beekweidenpad, het Fliertpad, het Avervoorderpad, het Tuylermarkerpad, het Woldermarkerpad, het Klarenbeeksepad en het Niebroekerpad. In Posterenk-Bussloo is ook een Klompenpad in ontwikkeling. Zo ontstaat een netwerk van Klompenpaden in de gemeente Voorst.

Online startavond
Op de startavond wordt het project om het Klompenpad Wilp te ontwikkelen toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om te reageren op de eerste ideeën en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor deze route aan te dragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een centrale kaart. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de doorontwikkeling van het Klompenpad Wilp. Wilt u deelnemen aan deze avond? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: www.landschapsbeheergelderland.nl/startavond-klompenpad-wilp. Het Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Robbin Buitink van SLG, tel. 06-22202826.

woensdag 17 november 2021

Deel dit bericht