Bijeenkomst vrijwilligers en molenaars Stichting Behoud Wilpermolen

Voorst- Met een zucht van opluchting en in een fantastische sfeer vond op maandagavond 27 september na anderhalf jaar een eerste fysieke bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers en molenaars van de Stichting Behoud Wilpermolen. De belangrijkste doelstelling van deze avond, zo legden Wim Hengeveld en Frans Pol uit aan de ruim 20 aanwezigen, was toch vooral de ontmoeting. Daarnaast de gelegenheid om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen die de stichting de afgelopen tijd doormaakte en vooral welke toekomstplannen er zijn.

Voorbereidingen restauratie

Een belangrijk onderwerp is de aanstaande restauratie van de Wilpermolen. Bestuurslid Jeroen Bessels gaf een heldere uiteenzetting over de plannen daaromtrent. Er zijn drie grote klussen die de komende jaren moeten worden aangepakt. Een aantal stellingliggers zullen vervangen moeten worden, een integrale schilderbeurt van de gehele molen en het vernieuwen van de rietenkap. De nieuwe penningmeester André Bouwhuis had een concreet betoog over de totale kosten en de plannen die in wording zijn hoe deze kosten betaald kunnen worden vanuit de diverse geldbronnen zoals de reguliere subsidies vanuit Gemeente, Provincie en Rijk. Ook de mogelijkheden van crowdfunding, donateurs, bedrijfssponsoring kregen de aandacht.

Actiejaar

Het bestuur van de Wilpermolen heeft een plan in voorbereiding om nog dit kalenderjaar naar buiten te treden met een speciaal actieplan met als Thema “Het dak eraf”.

Voordat dit naar buiten gebracht wordt is het van belang dat alle vrijwilligers en molenaars dit plan omarmen, temeer omdat elke vrijwilliger en molenaar daarin een noodzakelijke rol heeft. De plannen werden enthousiast ontvangen en er is dan ook groen licht om dit verder voor te bereiden zodat eind dit kalenderjaar via de diverse media dit alles naar buiten gebracht kan worden.

Kennismaking molenaars

Deze avond bood de eerste mogelijkheid voor de drie nieuwe molenaars Ewoud van Arkel, Frank Jares en David van Peenen, om met alle vrijwilligers kennis te maken en bovenal om met elkaar te delen welke toekomstplannen de molenaars hebben. De Molenaars benadrukten het van belang te vinden om met elkaar nog meer te werken aan de Wilpermolen als ontmoetingsplek en middelpunt van en voor inwoners van Posterenk. Deze oproep sloot naadloos aan bij de uitleg die Frans Pol en Wim Hengeveld gaven om de molen als “Huiskamer voor Posterenk” te ontwikkelen. De molen draait waar mogelijk elke twee weken op zaterdag en daarbij zijn, naast de molenaars enkele vrijwilligers aanwezig om bezoekers te ontvangen en hen een kopje koffie plus wat lekkers aan te bieden. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke zaterdagen dit kalenderjaar de molen geopend is.

Schouders eronder

De molenaars gaven ook een prachtig doorkijkje naar enkele vooral ook technische bijzonderheden van de Wilpermolen, gepresenteerd in prachtige detailfoto’s. Zo is het sinds haar oprichting van de Wilpermolen in 1736 een traditie dat de molenaar haar naam achterlaat in een van de balken op de maalzolder. Zo zijn er meerdere kenmerkende en karaktervolle details te bezichtigen aan en in de molen met een prachtig verhaal. De molenaars gaan dit zeker nog verder uitwerken en zoals een van de vrijwilligers, Henk Albers, voorstelde zou dit in een prachtige digitale presentatie kunnen worden weergegeven voor elke bezoeker van de Wilpermolen. Het was een enthousiasmerend verhaal van de molenaars waarin zij ook vooral inwoners oproepen om zich samen met hen in te zetten voor dit alles. Je kunt je zelfs aanmelden om molenaar te worden en zij zullen je daarin begeleiden. Wim Hengevelde gaf een tussenstand van de voorgestelde taak- en rolverdeling tussen alle vrijwilligers en daarin bleek dat er een grote bereidheid is bij hen om samen de schouders eronder te zetten.

woensdag 6 oktober 2021

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws