BOEKEN VOOR DE VOORSTER OEKRAÏNERS

Twello- Op woensdag 8 juni j.l. hebben we 20 lesboeken Nederlandse taal overhandigd aan de Oekraïners, die tijdelijk gehuisvest zijn in de gemeentewerf aan de Jupiter in Twello. Ze waren daar bijzonder blij mee en zullen ze opnemen in het lesprogramma in hun eigen studiezaal.

Deze eerste gift werd mogelijk gemaakt uit de opbrengst van de rommelmarkt op 9 april 2022 bij de Dorpskerk in Twello. We hopen nog meer te kunnen geven, op aangeven en naar behoefte van de vrijwilligers, die zorgdragen voor de Voorster Oekraïners. De vrijwilligers van de rommelmarkt en van de Dorpskerk Twello.

woensdag 22 juni 2022

Deel dit bericht